Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Prevalentie

Voor de kinder- en jeugdpsychiatrie zijn ODD en CD van groot belang vanwege de hoge prevalentie, de vaak voorkomende comorbiditeit met andere stoornissen (zie comorbiditeit) en het risico voor negatieve uitkomsten waaronder psychiatrische stoornissen in de volwassenheid (zie Beloop). Uit een meta-analyse van 41 studies in 27 landen verspreid over de hele wereld blijkt een gemiddelde prevalentie van 3,6 % voor de oppositionele-opstandige stoornis en 2,1 % voor de normoverschrijdend- gedragsstoornis (Polanczyk, Salum, Sugaya, Caye, A. & Rohde, 2015).

Tussen jongens en meisjes lijkt er geen duidelijk verschil te zijn in de prevalentie van ODD (Lahey e.a., 1999). De prevalentie van CD is duidelijk hoger bij jongens dan bij meisjes, maar dit verschil is mogelijk het gevolg van dat de criteria gericht zijn op jongens. Het sekseverschil is mogelijk groter wanneer de stoornis begint in de kinderleeftijd dan wanneer de stoornis begint in de adolescentie (Lahey e.a., 1999). Daarnaast is het belangrijk te weten dat het gedrag van meisjes met een CD vaak ernstiger en meer afwijkend is. De prevalentie van jongeren met CD stijgt in de adolescentie. Daarnaast is er een zeer hoge prevalentie van zowel ODD als CD bij jongeren in detentie.