Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Bronnen

Andrews, D. A., & Bonta, J. (2006). The psychology of criminal conduct. (4th edition) Newark, NJ: Lexisnexis.

Borum, R., Bartel, P.A., & Forth, A.E. (2005). Structured Assessment of Violent Risk in Youth. In: T. Grisso, G. Vincent, D. Seagrave (Red.), Mental health screening and assessment in juvenile justice. New York/London: The Guilford press.

Brand, E.F.J.M., a’Campo, A.M.G., & van den Hurk, A.A. (2013). 15 jaar PIJ-ers in beeld: Kenmerken en veranderingen van jeugdigen die de PIJ-maatregel opgelegd kregen in de periode 1995-2010. Beleidsrapportage DJI, Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Corrado, R.R., Vincent, G.M., Hart, S.D., & Cohen, I.M. (2004). Predictive validity of the Psychopathy Checklist: Youth Version for general and violent recidivism. Behavioral Science and the Law, 22, 5-22.

Das, J., Ruiter, C. de, Heteren, M. van, & Doreleijers, Th.A.H. (2004). Psychopathie bij kinderen en jeugdigen: stand van zaken en diagnostische instrumenten. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie, 29, 30-43.

Das, J., Ruiter, C. de, Lodewijks, H., & Doreleijers, Th.A.H. (2007). Predictive validity of the Dutch PCL:YV for institutional disruptive behavior: findings from two samples of male adolescents in a juvenile justice treatment institution. Behavioral Science and the Law, 25, 739-755.

Douma, J.C.H., Dekker, M.C., de Ruiter, K.P., Tick, N.T., & Koot, H.M. (2007). Antisocial and Delinquent Behaviors in Youths With Mild or Borderline Disabilities. American Journal on Mental Retardation, 112-3: 207-220.

Duits, N. & Bartels, J.A.C. (2011) Jeugdpsychiatrie en recht; Wetgeving, zorgveld en praktijk. Assen: Van Gorcum.

Lodewijks, H.P.B., Ruiter, C. de, & Doreleijers, Th.A.H. (2003). Risicotaxatie en risicohantering van gewelddadig gedrag bij adolescenten. Tijdschrift voor Directieve Therapie, 23, 25-42.

R. Loeber, M. Hoeve, N.W. Slot, & P.H. van der Laan (Eds.). (2012). Persisters and desisters in crime from adolescence into adulthood. Farnham: Ashgate.

Moffit, T. (1993). Adolescence-limited and lifecourse-persistent antisocial behavior: a developmental taxonomy. Psychological Review, 100(4), 647-701.

NVvP Richtlijn psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken. Utrecht: De Tijdstroom; 2012.

Prentky, R., & Righthand, S. (2003). Juvenile Sex Offender Assessment Protocol-II (J-SOAP-II). Manual. Retrieved from: www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/202316.pdf

Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (2011). Het jeugdstrafproces: toekomstbestendig! p. 18-21.

Salekin, R.T., Worley, C., & Grimes, R.D. (2010). Treatment of psychopathy: a review and brief introduction to the mental model approach for psychopathy. Behavioral Science and the Law, 28, 235-266.

Tak, J.A., Veerman, J.W. & de Wit, J. (2009). Theoretische achtergronden van klinische diagnostiek. In Th. Kievit, J.A. Tak, J.D. Bosch (red.) Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen, 13-52.

Vogel, V. de (2005). Structured risk assessment of (sexual) violence in forensic clinical practice. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Dutch University Press.

Vreugdenhil, J. (2003). Psychiatric Disorders Among Incarcerated Male Adolescents in the Netherlands (Doctoral Dissertation).

Young, D.W., Dembo, R., & Henderson, C.E. (2007). A National Survey of Substance Abuse Treatment for Juvenile Offenders. Journal of Substance Abuse Treatment, 32(3): 255-266.

Wetsvoorstel en Memorie van Toelichting adolescentenstrafrecht, 2011.