Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Algemeen

Op het grensvlak van de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (Jeugd-GGz) met justitie bevindt zich de forensische jeugdpsychiatrie. De twee hoofdtaken van de forensische jeugdpsychiatrie zijn: het adviseren over het psychisch functioneren van jongeren, en het verplegen en behandelen van jongeren binnen een justitieel kader. Rapporteren en behandelen kan binnen een ‘vrijwillig’, civielrechtelijk en strafrechtelijk kader. Dit thema richt zich op:

  1. Diagnostiek en behandeling op ‘vrijwillige basis’ van jongeren met grensoverschrijdend gedrag zonder maatregel. Dit zijn jongeren die door de reguliere jeugdpsychiatrie of school zijn doorverwezen.
  2. Diagnostiek en behandeling van jongeren in het kader van een civielrechtelijk onderzoek of civielrechtelijke maatregel: jongeren vanaf 12 jaar waarbij sprake is van een ondertoezichtstelling en/of gesloten uithuisplaatsing. De kinderen van 0 tot 12 jaar, adoptie- en scheiding- en omgangszaken zijn niet in dit thema opgenomen.
  3. Diagnostiek en behandeling van jongeren van 12 tot 23 jaar binnen een strafrechtelijke kader.

Ten aanzien van het diagnostisch proces en het behandeltraject zijn er overeenkomsten tussen de jongeren uit deze drie groepen maar ook enkele kenmerkende verschillen. Een aantal verschillen wordt elders in de tekst toegelicht.

Het thema ‘Forensische Kinder- en Jeugdpsychiatrie’ vertoont overlap met andere thema’s van het Kenniscentrum, in het bijzonder met gedragsstoornissen (ODD/CD).

Het thema forensische kinder- en jeugdpsychiatrie wordt hier apart toegelicht omdat jongeren en hun ouders meestal niet vrijwillig verwezen worden naar de forensisch psychiatrische zorg. Jongeren die veroordeeld zijn voor een misdrijf of waar door een rechter is besloten dat de ontwikkeling wordt bedreigd, komen in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie terecht. Dit beïnvloedt het verdere hulpverleningsproces.

Er zijn uiteraard ook situaties waar de jeugdige en ouders blij zijn met de opgelegde hulpverlening en hieraan hun medewerking verlenen. Het blijft echter vaak schipperen tussen vrijwilligheid en dwang.

Indien het gaat om diagnostiek en behandeling van psychiatrische stoornissen in engere zin wordt verwezen naar de andere thema’s op onze website.