Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Andere middelen

Een derde keuze is het toevoegen van een antipsychoticum (Blier e.a., 2006). Bij therapieresistentie of bij comorbiditeit met tics en/of ASS verdient het aanbeveling om de toevoeging van een antipsychoticum te overwegen. Bij comorbiditeit met tics of PDD-NOS kan hiertoe al als stap 2 worden besloten. Zie voor mogelijke interacties de farmokinetische aspecten van haloperidol, quetiapine of risperidon in het Formularium.