Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Anamnese

Bij het afnemen van de anamnese van ouders, kind en eventueel andere gezinsleden, is informatie over de volgende aspecten met betrekking tot de auditieve handicap van belang.

Gezinsanamnese:

  • Betreft het een kind van dove, slechthorende of horende ouders; zijn er dove broers of zussen of andere familieleden?
  • Hoe communiceert het kind het liefst (en het best: met wie en wanneer?)
  • Wat is de medische/ audiologische voorgeschiedenis?
  • Wat zijn de oorzaak, de ernst, het type, het tijdstip van ontstaan?
  • Wat is het tijdsverloop tussen het (vermoedelijk) ontstaan en het vaststellen. Hoe is deze periode verlopen?
  • Is er sprake van hoorapparatuur of een CI: wanneer geplaatst; wat zijn de ervaringen ermee, wanneer wordt het CI of hoorapparaat aan en uit gezet?
  • Hoe worden de doofheid/ slechthorendheid ervaren, evenals de wijze van communiceren: voor alle gezinsleden?
  • Wat is de perceptie van de wijze en kwaliteit van communiceren tussen kind en zijn omgeving [thuis, op school, vriendenkring, daarbuiten] door betrokken ouders/verzorgers EN door het kind (ouders en/of leerkrachten scoren dit vaak anders dan de kinderen zelf). Is men zelf tevreden, denkt men dat de ander tevreden is of niet?)
  • Wat is de invloed van de doof-/slechthorendheid op de ontwikkeling van het kind en de relaties binnen het gezin (ook die van de ouders); voor en na gebruik van hoorapparatuur/CI?