Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Prevalentie

Onder dove jeugdigen komen meer emotionele- en gedragsproblemen voor dan onder horende leeftijdsgenoten (Stevenson, Kreppner, Pimperton, Worsfold & Kennedy, 2015). Ernstig probleemgedrag komt bij dove jeugdigen bijna twee tot tweeënhalf keer vaker voor dan bij horende leeftijdsgenoten (Brown & Cornes, 2013; Cornes, Rohan, Napier & Del Rey, 2006, Van Eldik, Treffers, Veerman & Verhulst, 2004; Van Eldik, 2005; Van Gent, Goedhart, Hindley & Treffers, 2007).

Uit onderzoek naar het voorkomen van psychiatrische stoornissen blijkt de prevalentie van lichte tot ernstiger psychiatrische stoornissen bij dove jeugdigen te kunnen worden geschat op circa 50% (Hindley et al, 1994; Van Gent et al, 2007). In het representatieve Nederlandse onderzoek bleek er tevens sprake van onderdiagnostiek: Dove jongeren bij wie psychische problemen konden worden vastgesteld, werden 2,5 x minder vaak in de specialistisch gezondheidszorg onderzocht en behandeld dan horende leeftijdgenoten.