Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Behandelmethoden

Sinds kort worden er methodisch onderbouwde, evidence based behandelprotocollen ontwikkeld voor toepassing bij dove en slechthorende kinderen en jongeren met emotionele of gedragsproblemen welke gerelateerd zijn aan de auditieve handicap en de communicatieve beperkingen en stressoren die daarmee samenhangen. Deze sluiten nauw aan bij de behandelprotocollen welke binnen het landelijk kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie zijn ontwikkeld (van Gent, Luring, Nobels & Roefs, 2017). De indicatie voor behandeling of verwijzing voor behandeling is mede gebaseerd op een programma voor vroege signalering van mogelijke psychische problemen ontwikkeld in de grootste landelijke gespecialiseerde onderwijs en zorg voorziening voor doven en slechthorenden in het land (Dethmers, van der Eijk, van Gent, Hommers-Verhallen & Nobels, 2017)