Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Beloop en prognose

Uit onderzoek (Weisz, 2017) komt naar voren dat de effectiviteit van de psychologische behandelingen bescheiden is met een effect grootte van 0.29. Zelfs na een effectieve behandeling is de kans op terugval groot (Curry e.a., 2011). In klinische populaties is een recidivekans van meer dan 70% over een periode van vijf jaar gerapporteerd. Het risico op terugval neemt toe naarmate het aantal eerdere episodes groter is. In Nederland is de eerste RCT gestart naar terugvalpreventie via een app (www.stayfine.nl) bij adolescenten die een angststoornis of depressieve stoornis hebben doorgemaakt. In longitudinaal onderzoek (vooral van klinische populaties) komt ook naar voren dat de kans op suïcide aanzienlijk is. Ook blijkt in longitudinaal onderzoek dat de index depressieve episode bij sommige jongeren de eerste manifestatie was van een bipolaire stoornis.

Door de WHO is gekeken naar het aantal gezonde jaren dat verloren gaat door het lijden aan een depressie, de DALY’s (disability adjusted life years). In de leeftijdsgroep tussen de 15 en 44 jaar staat de depressie bij vrouwen op nummer 1 en bij mannen op nummer 3 (WHO onderzoek 2000, Üstün e.a., 2004). In een rapport van de RIVM (“Gezond verstand”; Meijer e.a., 2006) wordt geschat dat er in Nederland 37.400 jongeren zijn met een depressieve stoornis, wat neerkomt op 7.900 DALY’s.

>> Bekijk ook het dossier Suïcidepreventie bij jongeren