Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Algemeen

In dit onderdeel wordt uitgewerkt welke informatie nodig is om een op de betrokken jeugdige toegesneden theorie over het ontstaan en in stand houden van de klachten te kunnen formuleren, een diagnose te kunnen stellen en tot een behandeladvies te komen. Met het oog daarop wordt het Trauma Assessment Pathway geschetst. Er wordt ook toegelicht met welk doel deze informatie verkregen wordt.

Voordat er echter gestart kan worden met het verzamelen van informatie en diagnostiek moet de jeugdige voldoende veilig zijn. Dat wordt in Veiligheid toegelicht.

NB: Er bestaan verschillende richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van kinderen met (een vermoeden van) chronische traumatisering. De richtlijnen meervoudig trauma zijn opgesteld conform de internationale en Nederlandse richtlijnen voor behandeling van posttraumatische stressstoornissen en (reactieve) hechtingsstoornissen en hechtingsproblematiek. In het Engels zijn er richtlijnen ontwikkeld door de American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP), de National Institute for Health and Care Excellence (NICE) en de International Society for the Study of Dissociation (ISSTD).