Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Neuroleptica

Risperidon vanaf circa 3-4 jaar

Risperidon is een atypisch neurolepticum dat toenemend de plaats heeft ingenomen van haloperidol in verband met met een mogelijk gunstiger bijwerkingsprofiel.

Indicatie: wordt gebruikt bij ernstige gedragsstoornissen, dwang en automutilatie en verder stereotiep en sterk afwerend gedrag bij autisme (vaak door relatieve overprikkeling).

Andere indicatie is een delier.

Dosering: start met 0.25 mg per dag, Gemiddelde dosering tot circa 0.5 mg per dag. Bij kinderen onder de 3 jaar: starten met 0.1 mg à 0.2 mg, afhankelijk van gewicht. Gebruik druppelvloeistof (1 mg/ ml) omdat dit goed langzaam te titreren is.

Controles: vooraf: gewicht (en buikomvang), lengte. Dit de eerste drie maanden maandelijks herhalen en vervolgens eens in de circa drie maanden. Daarnaast ook bloedonderzoek in verband met mogelijke metabole bijwerkingen (nuchter bloedglucose, nuchter lipidenprofiel).

Aripiprazol

Aripiprazol is een ander atypisch neurolepticum dat toenemend gebruikt wordt met mogelijk iets minder kans op gewichtstoename dan risperidon (anti-serotonerg effect van risperidon). Verschillen in ongewenste effecten op de motoriek zijn minder duidelijk omdat beide daar relatieve bescherming tegen bieden (via partiëel Dopamine-agonistisch en –antagonistisch effect bij aripiprazol en het anti-serotonerg effect bij risperidon).
Zelfde indicatie als risperidon.

Dosering: start met 1-2 mg per dag.

Controles: zie risperidon.

Haloperidol vanaf circa 3-4 jaar

Indicatie: wordt gebruikt bij ernstige gedragsstoornissen, dwang en automutilatie en verder stereotiep en sterk afwerend gedrag bij autisme (vaak door relatieve overprikkeling).

Andere indicaties is een delier (ook voordat andere medicatie zoals opiaten en benzodiazepines afgebouwd kunnen worden).

Dosering: start met 0. 25 mg per dag, verhoog zo nodig met 0.25 mg per week. Gemiddelde totale dosering tot circa 0.5 mg per dag. Gebruik druppelvloeistof (2 mg/ml) omdat dit goed langzaam te titreren is.

Controles: zie risperidon en aripiprazol. Verder ECG.

Pipamperon

Pipamperon wordt relatief vaak gebruikt, mede vanwege het sederende effect. Het is twijfelachtig of dit middel een plaats moet krijgen in de behandeling van jonge kinderen, tenzij het om een kortdurende interventie gaat. De farmacologische effecten en dus ook bijwerkingen zijn vrij breed (gering antipsychotisch, antihistaminerg, anticholinerg effect en duidelijk antiserotonerg effect).

Indicatie: zelfde als bij risperidon, en met name als opwinding en/of sterke gedragsmatige ontregeling aanwezig is, vanaf leeftijd van 2 jaar.

Dosering: start met circa 2-4 mg per dag, afhankelijk van leeftijd en eventueel per week verhogen in stappen van 2 mg.

Controles: wees voorzichtig bij predispositie voor QT-intervalverlenging, zie verder risperidon en aripiprazol.