Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Pro-ana coaches

Meisje telefoon bank

Jongeren met een eetstoornis zijn vatbaarder voor zogenaamde pro-ana coaches, die zich via sociale media aanbieden als afvalcoach. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft een factsheet en een handreiking ontwikkeld die professionals ondersteunt bij herkennen van een pro-ana coach en vervolgens passende actie te ondernemen.

Meisje telefoon bank

Factsheet over pro-ana coaches

De factsheet ondersteunt professionals in de brede jeugdhulp en jeugd-ggz, die werken met jongeren met eetproblemen. De factsheet helpt je wanneer je met jongeren in gesprek bent over hun online leven. Je leest ook over hoe je als professional met zorgelijke signalen kunt omgaan.

Download de factsheet

Handreiking

De handreiking is een aanvulling op de factsheet en helpt jeugdhulpprofessionals om jeugdigen met een eetstoornis te ondersteunen als zij (mogelijk) in contact zijn met een pro-ana coach.

Download de Handreiking voor het herkennen van pro-ana coaches

Handreikingen voor professionals om goed in gesprek te leren gaan met jongeren over hun online leven:

Achtergrondinformatie over het onderzoek over pro-ana coaches:

Links voor hulpverlening

Jeugdhulpprofessional kunnen jongeren, die een ongewenste seksuele ervaring hebben gehad met een pro-ana coach, doorverwijzen naar de links hieronder.

Ondersteuning voor jongeren en professionals als er seksueel ongewenste ervaring heeft plaatsgevonden tussen een jongere en een pro-ana coach:

Jongeren kunnen hun verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag delen via:

Juridische ondersteuning:

Meer links en informatie vind je in de handreiking.

Terug naar boven

Vragen? Gedrukt exemplaar van de factsheet of handreiking aanvragen?

Neem dan contact op via info@kenniscentrum-kjp.nl.

De factsheet is ontwikkeld samen met een uitgebreide klankbordgroep, waaronder experts van het Nederlands Jeugdinstituut, Landelijk Kenniscentrum LVB, Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM), Psy-Q, Leontienhuis, GGZ Rivierduinen, Nederlandse Academie voor Eetstroonissen (NAE), Qpido/Levvel, Jeugdbescherming West, de Politie (zeden) en het Openbaar Ministerie. Ook ervaringsdeskundigen en patiëntenverenigingen waren betrokken, waaronder WEET, Proud2BMe en Stichting Jij.

Zo maken mannen misbruik van meisjes met anorexia

Handreiking voor de media

Draag bij aan een compleet beeld van jongeren met eetstoornissen, voorkom stereotypering en stigmatisering.

Download de mediahandreiking