Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Privacyverklaring

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. U leest hieronder hoe het Kenniscentrum met uw privacy en persoonlijke gegevens omgaat. Het Kenniscentrum verwerkt geen gegevens van patiënten (kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders), omdat intake, behandeling en nazorg altijd plaatsvinden bij onze leden.

Waarom het Kenniscentrum uw persoonsgegevens verwerkt

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van betalingen
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere informatieve mailings (via Mailchimp)
 • om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • om goederen, diensten of informatie te leveren

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) besluiten over zaken die nadelige gevolgen kunnen hebben voor personen.

Welke persoonsgegevens het Kenniscentrum verwerkt

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt. Dit zijn de persoonsgegevens die het Kenniscentrum verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres (ondermeer voor onze nieuwsbrief/nieuwsbrieven)
 • sector, functie en organisatie waarin u werkzaam bent
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt; voorbeelden hiervan zijn in mail(s) aan ons, CV en getuigschrift, een reactie op deze website, in correspondentie en in telefonisch of persoonlijk contact.
 • internetbrowser en apparaat type (voor statistieken via Google Analytics)
 • bankrekeningnummer

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst of bewerkingsovereenkomst af, zodat u verzekert bent van eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang het Kenniscentrum persoonsgegevens bewaart en beveiligt

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie bewaart uw persoonsgegevens maximaal zeven jaar en nooit langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de website uw gegevens verzamelt.

In geval van sollicitaties bewaart het Kenniscentrum gegevens van sollicitanten tot vier weken na het beëindigen van sollicitatieprocedures; met instemming van betrokkene(n) kan deze tijd worden verlengd tot maximaal één jaar.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via info@kenniscentrum-kjp.nl.

Wat belangrijk is voor ouders van minderjarige kinderen

Hoewel deze website ook informatief kan zijn voor jongeren, heeft onze website niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat de website geen gegevens over een kind verzamelt zonder ouderlijke toestemming. Wanneer u van mening bent dat wij, zonder uw toestemming, persoonlijke gegevens van uw minderjarige kind of jongere hebben verzameld, dan kunt u contact met ons opnemen via info@kenniscentrum-kjp.nl.

Met welke doelen het Kenniscentrum cookies en vergelijkbare technieken gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat deze website bij het eerste bezoek opslaat op uw computer, tablet of smartphone. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Informatie gedeeld met Google is ten behoeve van Google Analytics, het Kenniscentrum deelt deze gegevens niet met andere diensten van Google. Ook sociale-mediaplatforms zoals LinkedIn, Twitter of Facebook en Google+ kunnen gebruik maken van cookies zodat u deze diensten kunt gebruiken, bijvoorbeeld om content te delen. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie gebruikt cookies alleen voor functionele, technische en analytische doeleinden. Deze zorgen ervoor dat de website en (sommige) ingebouwde functies zich op een juiste manier tonen en voor u bruikbaar zijn volgens uw voorkeursinstellingen van eerdere websitebezoeken. De website verwerkt uw webgedrag en IP-adress  anoniem, zodat wij onze website en/of diensten en producten doorlopend kunnen verbeteren. Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en vragen wij uw toestemming voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe u uw gegevens kunt inzien, laten aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast bent u gerechtigd om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben via een computerbestand aan u te verstrekken of aan een ander, zoals een door u genoemde organisatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van u persoonsgegevens sturen naar info@kenniscentrum-kjp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak ter bescherming van uw eigen privacy daarbij de volgende onderdelen in deze kopie zwart:

 • uw pasfoto
 • de strook met nummers onderaan het paspoort (Machine Readable Zone)
 • paspoortnummer
 • burgerservicenummer (uw BSN)

We reageren zo snel mogelijk en altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe u een klacht kunt indienen

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie wijst u erop dat u het recht heeft om per brief of e-mail een klacht in te dienen via:

Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
info@kenniscentrum-kjp.nl

U kunt u ook wenden tot de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt gebruik van cookies voor analyse van het gebruik van deze website en om de website optimaal te laten werken. Jouw bezoek blijft daarbij anoniem. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring

  Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

  Sluiten