Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Subsidieaanvragen en samenwerking

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie draagt bij aan subsidieaanvragen voor praktijkgericht onderzoek en maatschappelijk georiënteerde projecten in de jeugdhulp. Medewerkers van het Kenniscentrum hebben hier gedegen ervaring mee en kunnen actief meedenken en meeschrijven aan een subsidieaanvraag. Samenwerken heeft als voordeel dat het Kenniscentrum actief deelneemt aan het geplande project. De breed gedragen positie van het Kenniscentrum in het jeugdveld is daarbij een belangrijke meerwaarde.

Het Kenniscentrum inschakelen: waarom?

Voordelen en voorbeelden

Marieke Zwaanswijk vertelt alles over het hoe en waarom van het Kenniscentrum als samenwerkingspartner: “Onze rol kan heel verschillend zijn. Van resultaten verspreiden via ons netwerk, tot samen een e-learning ontwikkelen bijvoorbeeld.”

Lees het interview

Hoe ziet een samenwerking met het Kenniscentrum eruit?

De betrokkenheid van het Kenniscentrum kan op twee manieren vorm krijgen.

1. Kennis uit het netwerk verzamelen en verspreiden

Het Kenniscentrum heeft toegang tot veel inhoudelijke expertise over de brede jeugdhulp die ingezet kan worden in een project. Het landelijke netwerk van het Kenniscentrum bestaat uit ruim 20 organisaties voor kinder- en jeugdpsychiatrie en meer dan 80 betrokken experts. Samen ontwikkelen, verzamelen en verspreiden zij kennis over de zorg voor kinderen en jongeren. Door nauw contact met patiëntenorganisaties, ouderverenigingen en de ouders en jongeren zelf heeft het Kenniscentrum veel expertise van ervaringsdeskundigen ter beschikking.

Het Kenniscentrum kan projectresultaten verspreiden via verschillende online kanalen (website, nieuwsbrief, LinkedIn, Twitter) met een groot bereik: ruim 40.000 unieke bezoekers per maand voor de website, ruim 4.000 nieuwsbriefabonnees en meer dan 35.000 volgers op Twitter en LinkedIn samen. Ook kunnen de uitkomsten van een project vertaald worden in kennis die toepasbaar is in de dagelijkse praktijk, zoals protocollen. Zo blijft kennis langdurig beschikbaar voor professionals, ouders, kinderen, gemeenten en leerkrachten.

2. Actieve rol in de uitvoering van een project

Het Kenniscentrum kan daarnaast een uitgebreidere rol spelen in een project. Een paar voorbeelden:

  • gezamenlijk toepassingen ontwikkelen om onderzoeksresultaten beschikbaar te maken of te implementeren. Denk aan apps of online trainingen
  • projectleiding
  • literatuuronderzoek
  • meedenken over de inhoud en voortgang van een project, bijvoorbeeld in een klankbordgroep of begeleidingscommissie
  • projectresultaten terugkoppelen aan de Ervaringsraad (waarin ouders en ouder- of patiëntenverenigingen vertegenwoordigd zijn)
  • een bijeenkomst organiseren, zoals een expertmeeting, congres of symposium

Succesvolle subsidieaanvragen: een overzicht

Deze lijst bevat zowel aanvragen die door het Kenniscentrum geïnitieerd en geschreven zijn, als aanvragen waarin een externe partij het voortouw genomen heeft.

Vertaling en ondertiteling van beeldverhalen en animaties voor jongeren met een migranten- of vluchtelingenachtergrond Meer over beeldverhalen
Naar het optimaliseren van medicatiecontacten in de kinder- en jeugdpsychiatrie middels een communicatiebijsluiter. Een mixed-methods onderzoek naar ervaringen en verloop van medicatiecontacten bij ADHD Meer over dit project
Steeds betere acute zorg: lerend netwerk acute zorg jeugd Meer over Steeds betere acute zorg
UP! Uitgesproken Psychisch: een digitale bodymaptool voor jongeren met psychische problemen en professionals om (samen) na te denken over persoonlijk herstel Meer over UP! (website Nivel)
Slaapproblemen bij jeugdigen met autisme. Ontwikkeling van een e-health-module voor betere signalering en gepaste behandeling Meer over dit project
Kennissynthese: hoe kunnen we kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden tijdig signaleren en hen zo goed mogelijk ondersteunen door het effectief versterken van beschermende factoren? Meer over de Kennissynthese
Begrijpelijke informatie over leven met een ouder met psychische problemen of verslavingsproblemen: de ontwikkeling van beeldverhalen voor jeugdigen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond. Meer over dit project
Actualiseren en verrijken van de websiteteksten voor ouders op Kenniscentrum-kjp.nl Meer over de nieuwe ouderteksten
‘Transitie Journeys’ van jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en psychische problematiek op weg naar volwassenheid en volwassenenzorg Meer over Transitie Journeys
K-EET: landelijke aanpak eetstoornissen Meer over K-EET
Actualisatie en uitbreiding van ‘Begrijp je medicijn’: begrijpelijke informatie voor jongeren over psychofarmaca Meer over Begrijp je medicijn
Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal Meer op Werkplaatsenjeugd.nl
Samen voor een hoogwaardige specialistische kennisinfrastructuur. Efficiënte jeugdhulp door een kennisbrug te slaan tussen de brede en de specialistische jeugdhulp
Feeling good, despite illness; Accessible eHealth supporting the well-being of chronically ill children Meer op E-healthjunior.nl
Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd Noord-Holland Meer op Werkplaatsenjeugd.nl
Ernstige psychische problemen begrijpelijk in beeld gebracht: De ontwikkeling van beeldverhalen voor jeugdigen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond Meer over dit project
Destigmatisering van jeugdigen met psychische problemen Meer over dit project
Samenwerking met gezinnen in klinische jeugdpsychiatrie Meer over dit project
Tackle your Tics: feasibility of a brief, intensive group-based exposure therapy programme for children with Tourette Syndrome
Ketenbreed leren Meer over Ketenbreed leren (website Accare)
Kennis voor de transformatie. Bijdragen aan efficiënte jeugdhulp door het bundelen en ontsluiten van kennis over de kinder- en jeugdpsychiatrie Meer over Kennis voor de Transformatie
Positionering landelijk Formularium Psychofarmaca in de kinder- en jeugdpsychiatrie in relatie tot richtlijnen
Straatwijzer 2.0. Digitale psycho-educatie voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische problemen
MARIO: Mood and resilience in offspring Meer op Mario-project.nl
Platform Integrale Specialistische Jeugdhulp
De transitiecoach LVB. Ondersteuning voor licht verstandelijk beperkte jongeren die 18 jaar worden Meer over Transitiecoach LVB
Families in Mind: Procesevaluatie van meer-gezins-groepen als secundair preventieprogramma voor gezinnen van asielzoekers in Nederland Meer over Families in Mind
Co-creatief ontwerp van een Digitaal Behaviour Change Support System voor het trainen van sociale vaardigheden bij kinderen met autisme Meer over dit project
Borging en verbreding actieplan aanpak loverboyslachtoffers Meer over dit project
Lerend transformeren: toetsen, doorontwikkelen en delen van ondersteuningsaanbod voor het Nieuwe Werken

Meer weten?

Ben je bezig met een (idee voor een) subsidieaanvraag, en heb je interesse in samenwerking? Neem dan contact op met Susan Meijer via s.meijer@kenniscentrum-kjp.nl. Met Susan stem je af welke activiteiten het Kenniscentrum in jouw project kan uitvoeren, en welke financiële afspraken daarbij horen.