Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Publicaties

Laptop icoon

Op deze pagina kun je publicaties downloaden van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Ook vind je hier publicaties die zijn verschenen in samenwerking met het Kenniscentrum. 

Laptop icoon

Op deze pagina

    Array

Publicaties van het Kenniscentrum

2021

Poster: Praten over medicatie met je behandelaar
Je gebruikt medicatie voor je psychische problemen. Hoe praat je hierover met je behandelaar? Tips van jongeren voor jongeren.

Factsheet over pro-ana coaches
De factsheet ondersteunt professionals in de brede jeugdhulp en jeugd-ggz, die werken met jongeren met eetproblemen. De factsheet helpt je wanneer je met jongeren in gesprek bent over hun online leven. Je leest ook over hoe je als professional met zorgelijke signalen kunt omgaan.

Handreiking voor het herkennen van pro-ana coaches
De handreiking is een aanvulling op de factsheet en helpt jeugdhulpprofessionals om jeugdigen met een eetstoornis te ondersteunen als zij (mogelijk) in contact zijn met een pro-ana coach.

2020

Stigmatiseren kun je afleren
Bijsluiter voor hulpverleners die werken met kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden. Jongeren vertellen zelf over hun ervaringen met stigmatisering en wat jij als hulpverlener kunt doen om dit te voorkomen.

Psychische zorg van 0 tot 100
Een verkenning van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Kenniscentrum Phrenos. Wat kunnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenenpsychiatrie van elkaar leren zodat psychische klachten in de kindertijd niet uitgroeien tot langdurige ernstige psychische aandoeningen?

Magazine Samenwerken voor een psychisch gezonde jeugd
Hoe zorgen jeugdhulp- en onderwijsprofessionals, wijkteams, gemeentemedewerkers, wetenschappers, ouders én jongeren samen voor de beste hulp aan psychisch kwetsbare jeugd? Die vraag verkent het magazine Samenwerken voor een psychisch gezonde jeugd via voorbeelden uit het werk van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Rapport: Kennis delen met gemeenten en jeugdzorgregio’s
Uitkomsten van een brede inventarisatie van knelpunten en vraagstukken rondom de specialistische jeugd-ggz.

Kennisagenda Integrale specialistische jeugdhulp
Verkenning van het concept integrale specialistische jeugdhulp en aanzet tot een kennisagenda, van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Nederlands Jeugdinstituut en het Landelijk Kenniscentrum LVB.

2019

Jaarplan 2020 Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Ook in 2020 blijft de ambitie van het Kenniscentrum: de beste jeugdhulp voor kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen. Met welke kennis, (nieuwe) samenwerkingen en projecten draagt het Kenniscentrum daaraan bij?

Ervaringskennis als betekenisvolle bijdrage
Artikel over de vraag hoe gemeenten ervaringen van kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden kunnen inzetten

De betekenis van digitale innovatie in de jeugd-ggz
Position paper in samenwerking met prof. dr. Floortje Scheepers (UMC Utrecht)

Leren van initiatieven van specialistische ondersteuning in het voorveld
Om kinderen en jongeren met psychische problemen tijdig en passend te helpen, is het belangrijk dat (specialistische) kennis vanuit de jeugd-ggz in de zorg dichtbij huis beschikbaar is. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie geeft inzicht in de vraagstukken die er zijn bij het organiseren van die ondersteuning.

Eindrapportage Transitiecoach LVB: verlengde pilot
Beschrijving en resultaten van de implementatie van de e-learning Transitiecoach LVB in verschillende sectoren in de jeugdhulp.

SO-JGGZ: Specialistische Ondersteuning op het gebied van Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg
Factsheet van de belangrijkste bevindingen uit onderzoek naar de SOH-JGGZ.

Psychische gezondheid van de jeugd in beeld
Position paper in samenwerking met prof. dr. Marloes Kleinjan (Trimbos, Universiteit Utrecht)

Expertise aan de voorkant: Evaluatie van een Consultatie- en Adviesteam jeugd-ggz in Gooi- en Vechtstreek, II
Eindrapportage van het tweede onderzoek op basis van registratiedata, SDQ-scores en Nivel zorgregistraties eerste lijn.

Tussen huisarts, jeugdarts en gemeente in de regio Gooi en Vechtstreek
Een juridische beschouwing over het ‘Consultatie en Adviesteam jeugd-GGZ’

Integrale specialistische jeugdhulp
Opdrachtformulering voor een kennisagenda op het thema integrale specialistische jeugdhulp, samen met het NJi en Kenniscentrum LVB.

Jaarverslag 2019
De behaalde resultaten van het afgelopen jaar

2018

Jaarplan 2019 Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie: Samenwerken aan de beste jeugdhulp
Beschrijving van de doelstellingen en projecten voor het jaar 2019.

Expertise aan de voorkant: Evaluatie van een Consultatie- en Adviesteam jeugd-ggz in Gooi- en Vechtstreek, I
Eindrapportage van het eerste onderzoek op basis van documenten, interviews en focusgroepen.

Rapportage Transitiecoach LVB: eerste pilot
Beschrijving en resultaten van de eerste pilot rondom de e-learning Transitiecoach LVB: het coachen van jongeren met een LVB en psychische problemen bij de overgang naar volwassenheid.

Position paper Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Ten behoeve van het rondetafelgesprek tijdens de eerste evaluatie van de jeugdwet.

Jaarverslag 2018: De meerwaarde van het Kenniscentrum Kinder-en Jeugdpsychiatrie
Beschrijving van de behaalde resultaten, gekoppeld aan de Onderzoeks- en Ontwikkelingsagenda.

2017

Onderzoeks- en Ontwikkelingsagenda: Kennis samen ontwikkelen, delen en borgen
Aanzet voor een gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsagenda voor de kinder- en jeugdpsychiatrie, in samenwerking met de VNG.

2016

Research Data infrastructure (RDI)
Infographic over het gebruik van de RDI in de jeugd-ggz.

De zelftest van Mindmasters.nl
Een onderzoek naar betrouwbaarheid en factorstructuur.

Terug naar boven

Specialistische ondersteuning van huisartsen

Flyers en informatiemateriaal

Algemene folder over het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Het Kenniscentrum zet zich in voor de beste jeugdhulp aan kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen. Hoe en met wie het Kenniscentrum dat precies doet staat in deze folder.

Factsheet over het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Het Kenniscentrum in vogelvlucht: praktijkstandaarden, kennisdossiers, projecten en meer.

Flyer Begrijp je medicijn
Begrijp je medicijn beantwoordt vragen die veel kinderen, jongeren en ouders over medicijnen hebben. Zoals: “Kan ik nog steeds alcohol drinken als ik uitga?” En: “Kan ik zomaar stoppen?”

Flyer Brainwiki: dé website voor jongeren over psychische problemen
Informatie over Brainwiki.nl, een website voor jongeren met betrouwbare kennis over psychische problemen.

Flyer Subsidie aanvragen
Informatie over de mogelijkheid om samen te werken met het Kenniscentrum bij subsidieaanvragen.

Flyer Transitiecoach LVB
Beknopte informatie over de e-learning Transitiecoach LVB

Publicaties samen met het Kenniscentrum

2022

Differences in anxiety and depression among migrant and non-migrant primary school children in the Netherlands. Child Psychiatry and Human Development, Kösters MP, Chinapaw MJM, Zwaanswijk M, Van der Wal MF, Koot HM (2022). doi: 10.1007/s10578-022-01454-0.

Praktijkondersteuners jeugd bij de huisarts: Wat levert dat op? Zwaanswijk M, Van den Meijdenberg J (2022). Kind en Adolescent Praktijk, 21, 32-38.

>> Artikel: ‘Begrijpelijke informatie voor jongeren over psychofarmaca’
Begrijp je medicijn geeft antwoord op vragen van ouders, kinderen en jongeren. En het ondersteunt behandelaars die hun patiënten belangrijke uitleg over medicatie willen meegeven.
>> Naar Begrijp je medicijn

2021

Family Empowerment (FAME): A feasibility trial of preventive multifamily groups for asylum seeker families in the Netherlands (Van Es, C. M.; Boelen, P.A.; Te Brake, Hans; Mooren, T.; Journal of Marital and Family Therapy, 2020)
FAME beoogt de ouder-kindrelatie, het functioneren van het gezin en de sociale ondersteuning te versterken. Deze studie evalueert de haalbaarheid van het FAME-programma voor asielzoekende gezinnen in Nederland.

Handreiking Problematische gehechtheid en LVB (Academische Werkplaats Kajak)
Diagnostiek en behandeling van problematische gehechtheid bij jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB.

2020

Jongens vaker naar specialistische ggz (Zwaanswijk, M (2020). TPO – De Praktijk 15, 52–53)
Welke jeugdigen verwijst de praktijkondersteuner jeugd naar de specialistische of basis-ggz en welke jeugdigen krijgen geen verwijzing? Artikel in Tijdschrift voor Praktijkondersteuners met resultaten uit onderzoek van het Kenniscentrum, Karakter, Accare en Molendrift.

Verwijspatronen door praktijkondersteuners jeugd
Welke kinderen krijgen een doorverwijzing van de praktijkondersteuner jeugd? Artikel in Huisarts & Wetenschap met resultaten uit onderzoek van het Kenniscentrum, Karakter, Accare en Molendrift.

Handreiking traumagerelateerde stoornissen en LVB (Academische Werkplaats Kajak)
Beter herkennen en diagnosticeren van traumagerelateerde klachten bij kinderen en jongeren met een lvb.
Academische Werkplaats Kajak

Handreiking CGT bij jeugdigen met een LVB en een psychische stoornis (Academische Werkplaats Kajak)
Over onder meer het belang van een goede indicatiestelling, de minimale voorwaarden om van CGT te profiteren en de aanpassingen die nodig zijn in de behandeling.

Handreiking Psychofarmaca bij jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB en psychische stoornissen (Academische Werkplaats Kajak)
Algemene aanwijzingen voor het gebruik van psychofarmaca bij mensen met een LVB en de randvoorwaarden voor een geslaagd medicatieconsult.

2019

Family Empowerment (FAME): A pilot implementation and evaluation of a preventive multifamily programme for asylum seeker families. Van Es CM, Mooren GTM, Zwaanswijk M, Te Brake H, Boelen PA (2019). European Journal of Psychotraumatology, 10, sup1, 73.

Rapport Jeugdhulp bij de huisarts
Onderzoek naar inzet en effect van de Praktijkondersteuner Jeugd

An Exploration of Youth–Parent–Mentor Relationship Dynamics in a Youth-Initiated Mentoring Intervention to Prevent Out-of-Home Placement
Artikel in Youth & Society over de inzet van de JIM-aanpak.

Family Empowerment (FAME): study protocol for a pilot implementation and evaluation of a preventive multi-family programme for asylum-seeker families
Artikel in Pilot and Feasibility Studies over preventieve ondersteuning aan asielzoekersgezinnen.

Handreiking Middelengebruik en verslaving bij mensen met een LVB (Academische Werkplaats Kajak)
Over de opties voor beschikbare methodieken en interventies voor het signaleren, bespreekbaar maken, in kaart brengen en behandelen van middelengebruik en verslavingsproblematiek.

2018

Naar een gepersonaliseerde kinder- en jeugdpsychiatrie met registratiegegevens uit de dagelijkse zorgpraktijk
Artikel in het Tijdschrift voor Psychiatrie over de verbetering van de dagelijkse zorgpraktijk door middel van een gepersonaliseerde aanpak.

Organisatie van zorg voor kind en jongere
Generieke module gemaakt door jeugdhulpprofessionals, ouders en jongeren.

Psychische klachten in de kindertijd
Generieke module gemaakt door jeugdhulpprofessionals, ouders en jongeren.

Specialistische ondersteuner huisartsenzorg jeugd-GGZ (SOH-JGGZ)
Artikel in Bijblijven (Springer) over de inzet van een specialistische ondersteuner jeugd bij huisartsen in elf gemeenten.

Stigma: Kinderen met psychische problemen hebben al genoeg aan hun hoofd
Statement van het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie

2017

Met bestaande gegevens naar persoonsgerichte zorg in de kinder- en jeugdpsychiatrie
Artikel in De Psychiater over het gebruik van demografische, diagnostische en administratieve gegevens binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Youth Initiated Mentors: Do They Offer an Alternative for Out-of-Home Placement in Youth Care?
Artikel in het British Journal of Social Work over de inzet van de JIM-aanpak.

Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg
Themarapportage van de Staat van Volksgezondheid en Zorg.

Terug naar boven