Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Vernieuwing en verrijking van informatie voor ouders

Meisje vaders lachen

Op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie staat naast kennis voor professionals, ook informatie voor ouders van kinderen met psychische kwetsbaarheden. Het Kenniscentrum heeft deze informatie grondig herzien, bijgewerkt en aangevuld, samen met ouders, professionals en netwerkpartners.

Meisje vaders lachen

Het websitegedeelte voor ouders wordt goed bezocht: in de afgelopen 12 maanden raadpleegden ruim 330.000 gebruikers de pagina’s meer dan een half miljoen keer.

Door middel van behoefteonderzoek en focusgroepen werd duidelijk aan welke informatie ouders behoefte hebben. Eén van hun belangrijkste vragen was waar zij terecht kunnen voor passende zorg voor hun kind. En ook; wat kunnen zij zelf daarin betekenen? Zij hebben behoefte aan erkenning van hun zorgen. En willen weten waar zij hun ervaringen met anderen kunnen delen.

Met deze input heeft het Kenniscentrum een zo compleet mogelijk aanbod voor ouders gemaakt. Het is een combinatie geworden van kennis op het gebied van psychische kwetsbaarheden en daarnaast praktische handvatten om de zorg te organiseren, aangevuld met een ervaringsverhaal waarin een moeder deelt over de zoektocht naar passende hulp voor haar zoon. Ook is er een overzicht gerealiseerd van andere betrouwbare sites waarop ouders meer of andere informatie kunnen vinden, terecht kunnen voor opvoedtips of contact kunnen leggen met andere ouders die hetzelfde meemaken.

Het project is eind 2021 afgerond

Dit project is afgerond

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@kenniscentrum-kjp.nl.