Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Ondersteuning aan asielzoekersgezinnen (FAME)

Vader met zijn kinderen (migratieachtergrond) thuis

Door de onzekerheden, verhuizingen en trauma’s waar veel asielzoekers mee te maken hebben, staat hun gezinsleven onder druk. Dit kan een goede ontwikkeling van asielzoekerskinderen belemmeren of zelfs nadelig beïnvloeden. FAME (Family Empowerment) is een preventief programma voor ouders en kinderen in de centrale opvang van asielzoekers. Het doel is om ouders te ondersteunen en hun veerkracht te versterken, zodat zij ook in moeilijke tijden optimaal voor hun kinderen kunnen zorgen. In 2017 wordt FAME als pilot uitgevoerd in verschillende opvangcentra. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is betrokken bij onderzoek naar FAME.

Vader met zijn kinderen (migratieachtergrond) thuis

Gezinsleven onder druk

Het gezinsleven van asielzoekers staat onder druk. De asielprocedure kan lang duren en asielzoekers moeten regelmatig verhuizen. Er is vaak sprake van een hoog spanningsniveau dat een goede ontwikkeling van kinderen belemmert of zelfs nadelig beïnvloedt. Bovendien hebben asielzoekers vaak ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Ouders en kinderen kunnen hierdoor symptomen van traumatische stress, depressie of angststoornissen vertonen.

Preventieprogramma FAME

FAME (Family Empowerment, Mooren & Bala, 2016) is een preventief programma voor asielzoekersgezinnen. Het programma richt zich op het versterken van het ouderschap en het ondersteunen van ouder-kind interacties. De essentie is om ouders te ondersteunen en hun veerkracht te versterken, zodat zij ook in moeilijke tijden optimaal voor hun kinderen kunnen zorgen. FAME heeft een groeps- en gezinsgerichte opzet, waarbij ouders en kinderen uit 5 tot 7 gezinnen meedoen. De deelnemers komen bijeen in tenminste vijf bijeenkomsten, waarin gewerkt wordt met technieken uit groeps-, gezins- en emotie-regulerende interventies (‘mentaliseren’). Centrum ’45 ontwikkelde FAME, geïnspireerd op Multifamily Therapy (Asen, 2002; Asen & Scholz, 2010).

Onderzoek naar FAME

In 2017 wordt FAME als pilot uitgevoerd in verschillende opvangcentra voor asielzoekers (AZC, gezinslocatie), en voor verschillende leeftijdsgroepen kinderen (0-5 jaar, 6-12 jaar en 13-18 jaar) en hun ouders. In het hieraan gekoppelde onderzoek gaan wij na:

  • of het onderzoek wordt aangeboden zoals het bedoeld is (program integrity)
  • hoe betrokken kinderen, ouders en professionals het programma waarderen

Met de resultaten uit dit project wordt FAME aangepast om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften en mogelijkheden van asielzoekersgezinnen. De bevindingen zullen verschijnen in (inter)nationale artikelen, online rapportages, handleidingen en een seminar. Het Kenniscentrum denkt inhoudelijk mee over de onderzoeksopzet en -resultaten.

Samenwerking en financiering

In dit project werken wij samen met:

Een subsidie van Kinderpostzegels maakt het project mogelijk.

Dit project is afgerond

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@kenniscentrum-kjp.nl.

Artikel: protocol voor implementatie en evaluatie

In dit artikel beschrijft de studiegroep een protocol voor implementatie en evaluatie van het FAME-programma.

>> Download artikel

Artikel: evaluatie haalbaarheid FAME

Dit artikel behandelt de studie die de haalbaarheid van het FAME-programma voor asielzoekende gezinnen in Nederland evalueert.

>> Download artikel