Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Onderbouwde kennis voor scholen

School icoon

Eerder publiceerde het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie kennis in de vorm van praktijkstandaarden voor diagnostiek en behandeling van kinderen met psychische problemen. Daarmee kunnen professionals de kennis van topdeskundigen toepassen in de praktijk. Door het succes van de website heeft het Kenniscentrum deze kennis ook voor andere groepen ‘vertaald’: er verschenen speciale websites voor ouders, jongeren en gemeenten. In het kader van het project Leer-Kracht is er nu dus ook kennis beschikbaar, speciaal voor basisscholen: onder meer leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers.

School icoon

Veel leerkrachten hebben in de klas te maken met een leerling die psychische problemen heeft. Vijf procent van de kinderen heeft namelijk serieuze psychische problemen. Drie procent is daarvoor in behandeling bij een psycholoog, orthopedagoog of kinderpsychiater. Goed onderbouwde kennis daarover is belangrijk voor leerkrachten.

Het Kenniscentrum is begonnen met de publicatie van kennis voor leerkrachten over autisme, en breidt dit uit met kennis over andere stoornissen. Alle kennis is speciaal op leerkrachten gericht en van belang bij het omgaan met psychische problematiek in de klas. Zolang er over een bepaalde stoornis nog geen op leerkrachten gerichte kennis beschikbaar is, kunt u terecht bij het speciale gedeelte voor Ouders & Jongeren.

De beste kennis, voor de beste zorg

De pagina’s voor leerkrachten bevatten een verzameling kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren. Die kennis is verzameld door expertgroepen met de beste onderzoekers en behandelaars uit de kinder- en jeugdpsychiatrie en gedragsexperts uit het onderwijs. In de expertgroepen zitten bovendien leerkrachten en vertegenwoordigers van ouders en patiënten. Zo zijn drie soorten kennis samengebracht: wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis. Al deze kennis staat, gratis en makkelijk toepasbaar, op de website.

Ook voor scholen

Ook leerkrachten, intern begeleiders of zorgcoördinatoren kunnen zo profiteren van deze website. Ze hoeven niet steeds zelf uit te zoeken waar betrouwbare informatie te vinden is. De kennis op dit deel van de website is speciaal voor het basisonderwijs ingericht zodat leerkrachten ermee in de dagelijkse onderwijspraktijk uit de voeten kunnen.

Omdat de onderwijspraktijk ingewikkeld in elkaar zit is en er niet voor elke situatie een wetenschappelijke (evidence-based) oplossing beschikbaar is, zijn praktijkvoorbeelden uit het basisonderwijs toegevoegd (methoden, aanpak, werkwijzen), die aantoonbaar succesvol zijn geweest.

Naar het gedeelte voor Scholen >>

Dit project is afgerond

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@kenniscentrum-kjp.nl.