Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

JIM-aanpak

Kind en ouder steun

Samenwerken met informele mentoren uit het netwerk van jongeren: dat is de kern van de JIM-aanpak. Het Kenniscentrum en haar leden dragen graag bij aan het samenwerken met netwerken rondom kinderen en jeugd. Levi van Dam (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Spirit Jeugdhulp) ontwikkelde de JIM-aanpak als alternatief voor uithuisplaatsing. Naar deze aanpak vindt nu effectonderzoek plaats.

Kind en ouder steun

Een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) kan een oom, tante of buurman zijn, in wie de jongere vertrouwen heeft en die de ouders als ondersteunend ervaren. De JIM is een steunfiguur voor de jongere en een adviseur voor ouders en professionals. Deze benadering past goed bij de internationale tendens om binnen de jeugdhulp beter gebruik te maken van de kracht van het eigen netwerk.

GRIP: effectonderzoek naar de JIM-aanpak

GRIP staat voor groeien in persoonlijke omgeving en onderzoekt de effectiviteit van de JIM-aanpak voor gezinnen met complexe (opvoed)problemen. GRIP brengt in kaart welke vormen van hulp ingezet worden, hoe jongeren en ouders zich tijdens deze hulp ontwikkelen, en welke vormen van hulp effectief zijn (voor welke gezinnen). Door de JIM-aanpak te vergelijken met andere ambulante, systemische aanpakken, onderzoekt GRIP welke vorm van hulp het meest effectief is: professionele hulp met of zonder inzet van een informele mentor. Met deze kennis versterkt GRIP jeugd- en opvoedhulp voor gezinnen met complexe (opvoed)problemen.

GRIP wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door jeugdhulporganisaties Enver, Jeugdformaat, Juzt en Spirit Jeugdhulp, Stichting het Vergeten Kind en Stichting JIM.

Eerder onderzoek

Levi van Dam, onderzoeker bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en ontwikkelaar van de JIM-aanpak, deed eerder onderzoek onder 200 jongeren die intersectorale behandeling ontvingen. Hij vergeleek 96 jongeren waarbij een JIM werd ingezet met een controlegroep van 104 jongeren binnen de residentiële zorg. 83 procent van de jongeren in de JIM-groep wist een mentor te vinden na gemiddeld 33 dagen. De meesten van hen (44 procent) kozen voor een familielid. Hulpverleners rapporteerden dat deze mentoren met name sociaal-emotionele steun boden. 90 procent van de jongeren in de JIM-groep kreeg ambulante behandeling als alternatief voor uithuisplaatsing, terwijl hun problemen vergelijkbaar waren met die van jongeren in residentiële zorg. De resultaten wijzen erop dat het betrekken van belangrijke volwassenen naast de ouders, uithuisplaatsing kan helpen voorkomen bij jongeren met complexe problematiek. Levi van Dam promoveerde op 14 december op dit onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam.

Publicatie

Dit onderzoek is uitgevoerd bij de zorgorganisaties Youké, Reinaerde, Amerpoort, Victas, Jellinek en Altrecht onder begeleiding van prof. Geert Jan Stams en prof. Micha de Winter. Over dit onderzoek is een wetenschappelijk artikel gepubliceerd in de British Journal of Social Work.

Toepassing bij FACT-jeugd

Lucertis is de eerste jeugd-ggz-aanbieder in Nederland die de JIM-aanpak integreert in het beproefde ‘FACT Jeugd & Gezin’-model. Vanaf het najaar van 2016 combineren professionals hun specialistische behandeling met het inzetten van informele mentoren uit het sociale netwerk.

De JIM-aanpak in 2018

Resultaten en aanbevelingen van de JIM-aanpak in 2018.

De JIM-aanpak in 2016-2017

Cijfers en resultaten van de JIM-aanpak in 2016-2017.