Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Handvatten voor het herkennen van pro-ana coaches

Meisje telefoon bank

Jongeren met een eetstoornis zijn vatbaarder voor zogenaamde pro-ana coaches, die zich via sociale media aanbieden als afvalcoach. In sommige gevallen is de pro-ana coach eigenlijk uit op seksueel expliciet beeldmateriaal of zelfs op seksueel misbruik van de jongere met anorexia. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum tegen Kinder- en Mensenhandel naar de aard en omvang van pro-ana coaches. Hierop heeft het Ministerie van VWS een actieagenda opgezet: positieve steun bij eetstoornissen’. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ontwikkelde een factsheet en een handreiking.

Meisje telefoon bank

Factsheet over pro-ana coaches

De factsheet ondersteunt professionals in de brede jeugdhulp en jeugd-ggz, die werken met jongeren met eetproblemen. De factsheet is bedoeld om bewustzijn onder jeugdhulpprofessionals te creëren over het bestaan van deze pro-ana coaches. De factsheet is opgebouwd uit de volgende onderwerpen: definities, werkwijze coaches, signalering coaches en vervolgstappen voor hulpverlening.
Download de factsheet

Handreiking

De handreiking is een aanvulling op de factsheet en helpt jeugdhulpprofessionals om jeugdigen met een eetstoornis te ondersteunen als zij (mogelijk) in contact zijn met een pro-ana coach. Met de informatie in de handreiking leert de jeugdhulpprofessional pro-ana coaches te signaleren en vervolgens op een passende manier actie te ondernemen.
Download de Handreiking voor het herkennen van pro-ana coaches

De factsheet is ontwikkeld samen met een uitgebreide klankbordgroep, waaronder experts van het Nederlands Jeugdinstituut, Landelijk Kenniscentrum LVB, Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM), Psy-Q, Leontienhuis, GGZ Rivierduinen, Nederlandse Academie voor Eetstroonissen (NAE), Qpido/Levvel, Jeugdbescherming West, de Politie (zeden) en het Openbaar Ministerie. Ook ervaringsdeskundigen en patiëntenverenigingen waren betrokken, waaronder WEET, Proud2BMe en Stichting Jij.

Vragen?

Neem dan contact op via info@kenniscentrum-kjp.nl.

Zo maken mannen misbruik van meisjes met anorexia

Handreiking voor de media

Draag bij aan een compleet beeld van jongeren met eetstoornissen, voorkom stereotypering en stigmatisering.

Download de mediahandreiking