Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Generieke modules

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft 3 generieke modules ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionals, kinderen en ouders, in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO). Ze behoren tot de set kwaliteitsstandaarden voor goede geestelijke gezondheidszorg. De modules zijn nu online te raadplegen.

Generieke module Diversiteit

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is als mede-aanvrager betrokken geweest bij de ontwikkeling van de generieke module Diversiteit. Deze module is gericht op zowel jeugd-ggz als volwassenen-ggz. Kinderen (en volwassenen) met een migrantenachtergrond die psychische hulp nodig hebben, komen niet altijd in behandeling. Bovendien ontvangen zij niet altijd de juiste zorg. Om ervoor te zorgen dat deze kinderen de hulp ontvangen die zij nodig hebben, heeft het Kenniscentrum samen met Arq Psychotrauma Expert Groep en het Verwey-Jonker Instituut de generieke module Diversiteit ontwikkeld. De module staat sinds het najaar van 2018 online.

De generieke module Diversiteit bevat cultuur-sensitieve aanpassingen en toevoegingen aan evidence based diagnostiek en behandelingen. Met deze kennis kunnen ggz-professionals passende zorg bieden aan patiënten van niet-westerse afkomst met een migratieachtergrond. Daarnaast biedt de generieke module Diversiteit advies over onder andere de inhoud en organisatie van zorg, gebaseerd op wetenschappelijke kennis, overeenstemming en ervaringsdeskundigheid.

Bekijk de generieke module Diversiteit >>

“Dat ik vanaf minuut 1 betrokken ben bij de zorgvraag van mijn kind. Dat is wat ik wens.” – Sonja Toet, moeder/ervaringsdeskundige

Generieke module Psychische klachten in de kindertijd

De Generieke module Psychische klachten in de kindertijd beschrijft inhoudelijk wat goede zorg is voor kinderen en jongeren met psychische klachten. Voor kinderen en jongeren gelden bij uitstek stoornisoverstijgende principes. In deze generieke module staan algemene en specifiek werkzame elementen beschreven voor opvoedhulp, ondersteuning, zorg en behandeling.

Generieke module Organisatie kind en jongere

De Generieke module Organisatie kind en jongere beschrijft hoe deze zorg het beste kan worden georganiseerd. Bij het kind of de jongere met psychische klachten zijn veel verschillende partijen betrokken, zoals scholen, huisartsen, gemeenten en hulpverleners. Dit zorgt, samen met de transitie en transformatie van de jeugdhulp, voor grote organisatorische uitdagingen.

“Als ouders en kinderen geen vertrouwen hebben in de professional of instelling waar je naar verwijst, dan sta je eigenlijk al 1-0 achter op het moment dat je de behandeling begint.” – Catelijne van der Hoeven, jeugdarts

Inzicht in verwachtingen

Beide generieke modules informeren alle partijen die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning van kinderen met psychische klachten over wat er van hen verwacht wordt. Voor ouders en jongeren wordt inzichtelijk wat zij mogen verwachten van de zorg en ondersteuning.

“Pas als die jongere achter die beslissing die genomen wordt staat, zelf mag aangeven wat hij wenst en ook die ouder, ik denk dat dan pas de zorg gaat slagen.”– Sonja Toet, moeder/ervaringsdeskundige

Samenwerken en verbinden

Bij de inhoud en organisatie van zorg staat het belang van het kind voorop. Samenwerking met alle partijen, in het bijzonder het kind en diens ouder, is cruciaal. De generieke modules bieden handvatten voor professionals om hieraan bij te dragen en te zorgen voor kwalitatief goede jeugd-ggz.

“Je leert elkaars taal, je leert elkaars belangen, je leert begrip voor elkaar te krijgen. Dat is misschien nog wel het allermooiste van deze modules.” – Ilse Tamrouti, directeur Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

“Ik denk dat in het verbinden met elkaar een wereld te winnen is.” – Catelijne van der Hoeven, jeugdarts

Raadpleeg de generieke modules

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft deze generieke modules in nauwe samenwerking met professionals, kinderen en ouders ontwikkeld in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO). Ze behoren tot de set kwaliteitsstandaarden voor goede geestelijke gezondheidszorg. Raadpleeg alle standaarden via www.ggzstandaarden.nl:

Op Thuisarts.nl is informatie uit de modules opgenomen voor patiënten en naasten. Professionals kunnen ouders en jongeren hier ook naar verwijzen.

Dit project is afgerond

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@kenniscentrum-kjp.nl.