Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Naar een betere zorg voor slachtoffers van loverboys

Meisjes jongeren app'en muurtje

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van loverboys of mensenhandel. Het Landelijk Kenniscentrum LVB is gestart met het project Loverboyslachtoffers LVB/GGZ. Het doel: een betere preventie, signalering, registratie, opvang en behandeling van deze slachtoffers. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie werkt aan dit project mee om samen zoveel mogelijk expertise te kunnen inzetten.

Meisjes jongeren app'en muurtje

In eerdere projecten ontwikkelde het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) al instrumenten voor signalering, risicotaxatie, samenwerking met politie en justitie, melding, opvang en hulp aan slachtoffers. Het huidige project is hier een vervolg op; de projectgroep maakt de bestaande instrumenten op maat en voegt andere instrumenten toe. Daarnaast is het project gericht op het daadwerkelijk gebruik van de instrumenten in de praktijk.

Resultaten

Professionals uit de LVB- en ggz-sector zijn actief bij dit project betrokken om aan te sluiten bij de kennis, vragen, wensen en in het veld ontwikkelde instrumenten. De resultaten zijn nuttig voor jongeren in zorg met loverboyproblematiek, een vermoeden daarvan of een verhoogd risico daarop. Daarnaast kunnen gemeenten de resultaten gebruiken bij de preventie, registratie en signalering van jongeren met LVB of psychische stoornissen.

Dit project is een initiatief van het Landelijk Kenniscentrum LVB in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC). Het project wordt financieel ondersteund door het Ministerie van VWS.

Regiobijeenkomsten

In januari en februari organiseren vier zorgorganisaties bijeenkomsten over dit onderwerp in hun eigen regio. Mensen die werken in de sectoren jeugdhulp, jeugd-ggz, politie, OM en mensenhandel, die werken met kwetsbare jongeren, kunnen tijdens de bijeenkomsten aan de slag met de vraag hoe je hulp aan (potentiële) slachtoffers van mensenhandel/loverboyproblematiek afstemt op LVB- en traumagerelateerde problemen. Zij bekijken de problematiek door verschillende ‘3D-brillen’: de 3D-realiteitsbril (de LVB-, trauma-, en mensenhandel-bril) en de 3D-sectorale bril (de specialistische-, strafrechtelijke- en sociaal domein-bril). Daarnaast staan regionale good practices op het programma en is er voldoende tijd voor uitwisseling en verbinding met collega’s in uw regio.

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze bijeenkomsten.