Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Margreet Visser

Margreet Visser

Margreet Visser is klinisch psycholoog en senior onderzoeker bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum van Kenter Jeugdhulp. Haar hele werkzame leven heeft zij besteed aan getraumatiseerde kinderen en volwassenen en hun gezinnen.

Margreet Visser

Aandachtsgebieden

 • Vroegkinderlijke traumatisering, waarbinnen zij zich gespecialiseerd heeft in de impact van destructieve conflicten tussen ouders op kind en gezin

Publicaties

 • Van Lawick, J. & Visser M. (2014). Kinderen uit de Knel. Een interventie voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding. SWP, Amsterdam
 • Visser, M., Finkenauer, C., Schoemaker, K., Kluwer, E., Rijken, van der, R., Lawick, van J., Bom, H., Schipper, de J.C., Lamers-Winkelman, F. (2017). I’ll Never Forgive You: High Conflict Divorce, Social Network, and Co-Parenting Conflicts. Journal of Child and Family Therapy
 • Finkenauer, C., Visser, M., Schoemaker, K., & de Kruijff, A. (2017). Kenmerken van vechtscheidende gezinnen: Een beschrijvend onderzoek naar ouders en kinderen die verwikkeld zijn in een vechtscheiding. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 56, 444-458
 • Visser, M., van Delft, I., Schoemaker, K., de Schipper, C., Finkenauer, C. (2017). Academische Werkplaats Kindermishandeling. De wetenschappelijke resultaten en praktische adviezen. Rotterdam
 • Visser, M. M., Telman, M. D., de Schipper, J. C., Lamers-Winkelman, F., Schuengel, C., & Finkenauer, C. (2015). The effects of parental components in a trauma-focused cognitive behavioral based therapy for children exposed to interparental violence: study protocol for a randomized controlled trial. BMC psychiatry, 15(1), 131
 • Visser, M. M., Overbeek, M. M., de Schipper, J. C., Schoemaker, K., Lamers-Winkelman, F., Finkenauer, C. (in press). Mother–Child Emotion Dialogues in Families Exposed to Interparental Violence in Journal of Child Custody
 • Visser, M. M., Schoemaker, K., de Schipper, C., Lamers-Winkelman, F., & Finkenauer, C. (2015). Interparental Violence and the Mediating Role of Parental Availability in Children’s Trauma Related Symptoms. Journal of Child & Adolescent Trauma, 1-11
 • Visser, M.M., Leeuwenburgh, I. & Lamers-Winkelman, F. (2007). Therapeuten handleiding bij een werkboek voor ouders van kinderen die ruzie en geweld in het gezin hebben meegemaakt. Amsterdam: Uitgeverij SWP
 • Telman, M., Martens, I., Visser, M. (2012). De Horizonmethodiek: groepsbehandeling voor kinderen na ruzie en geweld. In: Kinder & Jeugdpsychotherapie, jaargang 39, nr.4

Projecten en overige

 • Mede-ontwikkelaar van de systeem interventie Kinderen uit de Knel
 • Mede-oprichter van het Landelijk Platform Kinderen uit de Knel en verantwoordelijk voor het daaraan verbonden kenniscentrum
 • Bijgedragen aan de ontwikkeling van de HORIZON methodiek, een trauma-gerichte groepsinterventie voor kinderen die ruzie en geweld in het gezin hebben meegemaakt, met een parallel aanbod voor ouders