Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Jos Mangnus

Jos Mangnus

Jos Mangnus is orthopedagoog-generalist; GZ-psycholoog; onderwijsconsulent; beleidsmedewerker; lid ondernemingsraad; supervisor en werkbegeleider in kader OG- en GZ-opleiding. Hij is werkzaam bij de Mutsaersstichting. De Mutsaersstichting biedt, in diverse vormen en op diverse wijzen, diensten aan op het gebied van zorg en onderwijs. De Mutsaersstichting richt zich daarbij op de ondersteuning, begeleiding en behandeling van kwetsbare doelgroepen. Binnen die kwetsbare doelgroepen zijn kinderen, maar ook jongeren, vrouwen, mannen óf gezinnen in het geding. Ook gezinnen en slachtoffers en daders van huiselijk geweld behoren daartoe.

Jos Mangnus

Aandachtsgebieden

  • Samenwerking onderwijs & zorg
  • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

Eerdere werkervaring

  • Leraar basisonderwijs
  • Leraar speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
  • Directielid speciaal onderwijs
  • Bestuurslid schoolbestuur
  • Hoofddocent RINO-Zuid opleiding orthopedagoog-generalist
  • Zorgprogrammacoördinator Leerstoornissen en Gz-psycholoog bij Herlaarhof KJP
  • Teamcoördinator poli Weert Mutsaersstichting
  • Teamcoördinator Vroeg Interventie Team Venlo Mutsaersstichting