Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Chijs van Nieuwenhuizen

Chijs Van Nieuwenhuizen

Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen is aan Tilburg University verbonden als hoogleraar Forensische Geestelijke Gezondheidszorg (sinds 2005) en als bijzonder hoogleraar Transformeren voor de Jeugd (sinds 2015). Zij werkt daarnaast als manager Eenheid Kind & Jeugd (GGzE), is programmaleider van de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg (GGzE) en werkzaam als behandelaar bij De Catamaran, kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie & orthopsychiatrie (GGzE). 

Chijs Van Nieuwenhuizen

Aandachtsgebieden

 • Beschermende en risicofactoren van problematisch gedrag. Doel is achterhalen hoe kinderen en jongeren het beste geholpen kunnen worden, zodat ze in de toekomst niet (weer) in aanraking komen met politie of justitie.
 • Neuropsychologische en cognitieve aspecten van gedrag. Binnen dit thema onderzoeken we hoe de informatieverwerking van kinderen en jongeren verloopt.
 • Feedback en behandelsucces. Doel: onderzoeken hoe het beste feedback gegeven kan worden om het behandelsucces te vergroten. Door de ontwikkeling van het gedrag van de jongeren vast te leggen, onderzoeken we wat de aangeboden zorg oplevert en kunnen we waar nodig de zorg bijsturen.

Publicaties

 • Buitenweg, D. C., Bongers, I. L., van de Mheen, D., van Oers, H. A., & van Nieuwenhuizen, Ch. (2019). Cocreative Development of the QoL-ME: A Visual and Personalized Quality of Life Assessment App for People With Severe Mental Health Problems. JMIR Mental Health, 6(3), e12378.
 • Barendregt CS, Van der Laan AM, Bongers IL, & Van Nieuwenhuizen Ch. (2018). Quality of life, delinquency and psychosocial functioning of adolescents in secure residential care: testing two assumptions of the Good Lives Model. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 12:4.
  doi.org/10.1186/s13034-017-0209-9
 • Buitenweg D.C., Bongers I.L., Van de Mheen D., Van Oers H.A.M., & Van Nieuwenhuizen Ch. (2018). Worth a thousand words? Visual concept mapping of the quality of life of people with severe mental health problems. International Journal of Methods in Psychiatric Research.; e1721
  https://doi.org/10.1002/mpr.1721
 • Hofstra, E., Elfeddali, I., Bakker, M., de Jong, J.J., van Nieuwenhuizen, Ch. & van der Feltz- Cornelis, C.M. (2018). Springtime Peaks and Christmas Troughs: A National Longitudinal Population-Based Study into Suicide Incidence Time Trends in the Netherlands. Frontiers in Psychiatry, 26 February 2018 doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00045
 • Janssen-de Ruijter E.A.W., Mulder E.A., Vermunt J.K., & Van Nieuwenhuizen Ch. (2017). Many, more, most: four risk profiles of adolescents in residential care with major psychiatric problems. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 11:63. doi.org/10.1186/s13034-017-0204-1
 • Rutten, A.X., Vermeiren, R.J.M.M., & Van Nieuwenhuizen, Ch. (2017). Autism in adult and juvenile delinquents: a literature review. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 11:45. doi: 10.1186/s13034-017-0181-4
 • Barendregt, C.S., Van der Laan, A.M., Bongers, I.L., & Van Nieuwenhuizen, Ch. (2015). Adolescents in secure residential care: The role of active and passive coping on general well-being and self-esteem. European Child and Adolescent Psychiatry, 24(7), 845-854. doi: 10.1007/s00787-014-0629-5
 • Bink, M., Van Nieuwenhuizen, Ch., Popma, A., Bongers, I.L., & Van Boxtel, G.J.M. (2015). Behavioral effects of neurofeedback in adolescents with ADHD: A Randomized Controlled Trial. European Child and Adolescent Psychiatry, 24(9), 1035-1048. doi: 10.1007/s00787-014-0655-3
 • Dewinter, J., Vermeiren, R., Vanwesenbeeck, I., Lobbestael, J., & Van Nieuwenhuizen, Ch. (2015). Sexuality in adolescent boys with Autism Spectrum Disorder: Self-reported behaviours and attitudes. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(3), 731-741. doi: 10.1007/s10803-014-2226-3

Projecten en overige

De onderzoeksgroep van Chijs van Nieuwenhuizen richt zich op het verbeteren van de zorg en behandeling van kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen. Doel is deze kinderen en jongeren beter in staat te stellen hun vaardigheden en kwaliteiten te benutten in de maatschappij, en te voorkomen dat zij (opnieuw) in contact komen met politie en justitie. Door middel van innovatief (klinisch) onderzoek werken we aan meer zicht krijgen op beschermende en risicofactoren, neuropsychologische en cognitieve beperkingen en de behandelvoortgang. De onderzoeksbevindingen helpen behandelaren om beter in te spelen op de wensen en behoeften van deze kinderen en jongeren.

Van Nieuwenhuizen is o.a. president van EFCAP (European Association for Forensic Child and Adolescent Psychiatry, Psychology and other involved Professions), Lid NWO Programmacommissie Maatschappelijke (re)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose, Lid Wetenschappelijke Adviesraad van de Raad voor de Kinderbescherming en Lid ZonMw programmacommissie Onderzoeksprogramma GGz.