Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Arne Popma (keynote speaker): 3 vragen over moeilijk bereikbare kinderen

Tijdens het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie zullen we ons verdiepen in de problematiek van het moeilijk bereikbare kind met psychische problemen. Hoe bieden we hulp aan zwerfjongeren, migrantenkinderen, criminele jongeren, kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen, kinderen met een lichte verstandelijke beperking of thuiszitters? Arne Popma (Vumc/De Bascule) is keynote speaker op dit congres. We stelden hem vooraf 3 vragen.

Waarom is het thema ‘moeilijk bereikbare kinderen’ volgens u belangrijk?

Arne Popma: “Kinderen en gezinnen die ons niet weten te vinden, die ons niet vertrouwen, of die wijzelf niet weten te vinden, verdienen even goede zorg als de kinderen die we wel al bereiken. De uitdaging vraagt om een variatie aan creatieve oplossingen, waar ik er een aantal van zal langslopen: een niet-ggz dagbehandeling voor jongvolwassenen in strafrechtelijk kader, waar de psychiater wel binnenloopt; @Ease; een inloopplek voor jongeren waar ze een eerste anoniem en gratis gesprek aangaan en vervolgens wordt gekeken of/hoe hulp kan worden aangeboden en vormgegeven met de meer klassieke instellingen; online platforms waar jongeren informatie kunnen vinden of chatten met hulpverleners. De vraag is vervolgens welke rol de kinder- en jeugdpsychiatrie hier zelf in heeft en wie de benodigde partners zijn in het veld. En als we ‘lerend willen ontwikkelen’, hoe doe je dat dan?”

Wat hoopt u dat er op dit congres tot stand komt? Wat zouden mooie opbrengsten zijn van deze dag?

“Ik hoop op een dag die inspireert en verbindt, die laat zien dat de kinder- en jeugdpsychiatrie springlevend is, ondanks alle problemen in het systeem waarbinnen we moeten opereren op het moment. Ik denk dat veel collega’s daar behoefte aan hebben en dat het nodig is om onszelf sterk neer te zetten en te positioneren om ook de politiek weer aan onze zij te krijgen.”

Wat zal de belangrijkste boodschap zijn?

“In de kinder- en jeugdpsychiatrie van NU is er ruimte voor fundamenteel onderzoek naar het ontstaan van stoornissen én het verbeteren van het bereik en de effectiviteit van zorg door deze vorm te geven sámen met kinderen, jongeren en ouders.”

Arne Popma (Vumc/De Bascule)

Arne Popma is hoofd van de afdeling en hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan het VUmc.

Hij is daarnaast als kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan de Bascule en hij is hoogleraar Forensische Psychiatrie aan de rechtenfaculteit van Universiteit Leiden.