Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

K-EET: Bovenregionale expertisenetwerken eetstoornissen van start

Meisje Hond

Kinderen en jongeren met een (potentiële) eetstoornis moeten eerder en beter worden herkend, begrepen en behandeld. Een regionale netwerkaanpak, kennis beter delen en verder ontwikkelen moeten hieraan bijdragen, ook om eetstoornissen beter te leren herkennen en behandelen combinatie met andere problematiek. Dit stelt K-EET, een landelijk samenwerkingsverband van professionals op het gebied van eetstoornissen. Op 1 februari 2020 starten de eerste twee bovenregionale expertisenetwerken van K-EET in Noord Holland en in de regio Groningen/Friesland/Drenthe.

In de nieuwe expertisenetwerken werken professionals, ouders en ervaringsdeskundigen intensief samen. Ze bundelen hun kennis en kunde op het gebied van eetstoornisproblematiek, en maken het zorgaanbod beter zichtbaar en vindbaar. Het doel van K-EET is om in de komende drie jaar in zeven regio’s dit soort sterke bovenregionale netwerken te ontwikkelen die expertise van zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen, naasten en onderzoekers duurzaam verbinden.

Een groeiend kennisnetwerk

Kennis verzamelen, delen, verspreiden en monitoren over eetstoornissen (al dan niet in combinatie met andere problematiek) staat in de bovenregionale netwerken centraal. De zeven netwerken zullen straks de zorgvraag van kinderen en jongeren met een eetstoornis in het hele land dekken. De netwerken zetten de kennisinfrastructuur van kinder-en jeugdpsychiatrische ziekenhuizen en academische ziekenhuizen zo goed mogelijk in. De kennis vanuit centra voor jeugdzorg en orthopedagogische centra wordt hieraan verbonden, net als kennis vanuit de eerste lijn en ervaringsdeskundige kennis.

Toegang tot kennis en expertise

Binnen de netwerken is zo goed mogelijk toegang voor kinderen, ouders en poortwachters (op scholen, in huisartspraktijken, kinderartsen) tot de beschikbare kennis en kunde over eetstoornissen, ook in combinatie met andere psychische problematiek. Denk aan kennis over voorlichting en informatie, vroegdetectie, begeleiding, behandeling en nazorg. In iedere regio is een actueel overzicht van het aanbod voor alle professionals beschikbaar.

Naast de regionale expertisenetwerken wordt voor ernstige gevallen ook landelijk expertise gebundeld en ingezet. Bovenregionale netwerken kunnen – op basis van de best werkzame zorg, van preventie tot en met complexe klinische zorg – beoordelen waarin zij zich verder moeten ontwikkelen. Zo ontstaat een fundament van kennis en kunde dat een soepele overgang naar volwassenenzorg beter mogelijk maakt.

Zelfde doel, andere focus per regio

Andere regio’s kunnen de leerervaringen vanuit de eerste twee expertisenetwerken benutten. Het uiteindelijke doel van K-EET is om regionale netwerkvorming te versnellen en expertise te bundelen. De regio Noord-Holland doet dit door de samenwerking tussen psychiatrie, psychologie en somatiek voor ernstig zieke kinderen en jongeren met een eetstoornis in combinatie met andere stoornissen. In de regio Groningen/Friesland/Drenthe gebeurt dit door kennisdeling binnen de ambulante zorg te versnellen, en door kinderen en jongeren online te behandelen binnen een regionaal netwerkverband.

>> Download K-EET: voorstel voor een landelijke ketenaanpak eetstoornissen bij kinderen en jongeren

K-EET staat voor landelijke Ketenaanpak EETstoornissen. Professionals – kinderartsen, kinder- en jeugdpsychiaters, (klinisch) psychologen werken doelgericht samen met ouders van patiënten, ervaringsdeskundigen, het ministerie van VWS en de VNG aan oplossingen voor hardnekkige problemen in de ‘keten’ van eetstoornissen.

Bekijk ook

>> Praktijkstandaard anorexia nervosa bij kinderen en adolescenten 

>> Praktijkstandaard boulimia bij kinderen en adolescenten

>> Meer nieuwsberichten

Tags