Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Privacy-app voor jongeren in de jeugdhulp

Meisje gebaren laptop bureau

Onlangs is de jongerenversie van de PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming gelanceerd. De app geeft jongeren antwoord op vragen als: Mag ik mijn dossier inzien? Wat mag mijn hulpverlener doorvertellen aan andere hulpverleners of aan mijn ouders? en Wat kan ik doen als ik het ergens niet mee eens ben? Later verschijnt een afzonderlijk deel voor professionals.

De PrivacyApp kan ggz-organisaties helpen bij het informeren van ouders en kinderen over wat er met hun gegevens gebeurt. Door hen op de app te wijzen zijn zij goed geïnformeerd over hun privacyrechten.

In goed vertrouwen

De app is tot stand gekomen met financiële bijdragen van de ministeries van VWS, VenJ en BZK. De app is een initiatief van de manifestpartners ‘In Goed vertrouwen’, een coalitie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Op Jeugdconnect.nl staan naast deze app ook andere toepassingen voor jongeren en professionals over HALT, VOG, kindermishandeling en slachtofferhulp.