Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Genderidentiteit, seksualiteit en medicijngebruik: bespreek het met de SexQ-tools

Vier jongeren zitten buiten te praten

Jongeren met vragen over genderidentiteit en seksualiteit hebben vaak liever dat de professional het gesprek begint. Zorgprofessionals vinden het vaak moeilijk om het daarover te hebben met jongeren, omdat ze niet goed weten hoe ze erover kunnen beginnen. Levvel heeft twee nieuwe handvatten ontwikkeld die hierbij helpen: de SexQ-tool en de SexQ M-tool.

De SexQ-tools

Uit onderzoek van Levvel blijkt dat jongeren met psychische problemen wel willen praten over seksualiteit en gender, maar willen dat de behandelaar hierover begint. Behandelaars op hun beurt, vinden dit een belangrijk onderwerp, maar weten vaak niet goed hoe erover te beginnen.

Daarom ontwikkelde Levvel twee handvatten om hierover te praten:

  • de SexQ-tool: om over seksualiteit en genderidentiteit te praten
  • SexQ M-tool: om over bijwerkingen van medicatie die effect hebben op de seksualiteit te praten

Behoeften van jongeren

Jongeren gaven aan dat zij echt willen dat de behandelaar hierover het gesprek start. Ze vinden het belangrijk dat er aandacht is voor hun privacy en dat er vertrouwen is. Daarnaast vinden ze het fijn als de optie er is om er niet over te hoeven praten.

Levvel vroeg behandelaren naar de ervaringen en behoeften van jongeren om het makkelijker te maken het gesprek te starten. Zij vertelden dit wel te willen, maar niet goed te weten hoe dat aan te pakken. Ze gaven aan dat ze graag een tool op papier wilden met thema’s en helpende zinnen.

Waarom zijn de SexQ-tools er nu?

Uit eerder onderzoek van Levvel bleek dat vrijwel alle behandelaren relaties, seksualiteit en genderidentiteit belangrijke onderwerpen vinden (99.5%). Zij beschouwen het als hun taak om deze te bespreken. Gebeurt dit ook? Nee; het blijkt dat 19.9% van de behandelaren hier regelmatig met jongeren over spreekt.

Slechts 2.3% behandelaren bespreekt dat genderidentiteit met een jongere in behandeling. Bij jongeren die medicatie gebruiken en een verhoogde kans op seksuele bijwerkingen hebben, bespreekt maar 20,3% van de behandelaren dit met hen.

Voor wie zijn de SexQ-tools?

Beide tools zijn bedoeld voor professionals die werken met jongeren tussen de 14 en 25 jaar, met een geschat IQ van boven de 85. SexQ en SexQ M helpen bij het aangaan van het gesprek en houden rekening met cultuur, religie en eventueel trauma.

Waar kan ik SexQ-tools vinden?

De SexQ-tool

SexQ helpt professionals om het gesprek over seksualiteit, relaties en genderidentiteit te starten. De jongeren hebben de thema’s bedacht en ook de voorbeeldzinnen geformuleerd. De thema’s zijn: pubertijd, lichaamsbeeld, relaties & verliefd zijn, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, seksualiteit, media, wensen & grenzen en negatieve ervaringen.

>> Bekijk en download SexQ

De SexQ M-tool

Professionals die medicatie voorschrijven aan jongeren kunnen de tool SexQ M gebruiken. Hierbij gaat het om antidepressiva, antipsychotica, stimulantia, benzodiazepines en stemmingsstabilisatoren. Voorschrijvers kunnen SexQ M inzetten bij bij de start en bij medicatiecontroles.

>> Bekijk en download SexQ M

Meer informatie

Bekijk het bericht op de website van Levvel: SexQ helpt professionals bij gesprek over seks en gender | Levvel

Kijk ook eens op de pagina Transgender op Brainwiki.nl, dé website voor jongeren over psychische problemen.

Levvel heeft het SexQ project uitgevoerd in samenwerking met Amsterdam UMC en het Fonds Wetenschappelijk onderzoek Seksualiteit.

WilsbekwaamheidsWijzer: morele dilemma’s scherp krijgen en afwegingen onderbouwen

Tool over morele vragen of twijfel rondom de wilsbekwaamheid van kinderen en jongeren met genderdysforie ten aanzien van behandelinterventies en hun betrokkenheid bij het besluitvormingsproces.

Tags