Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Beeldverhalen lunchsessie voor wijkteamprofessionals

Beeldverhalen gebruiken

Volg de korte online lunchsessie over ‘Beeldverhalen’, een handige tool waarmee wijkteamprofessionals informatie over ernstige psychische problemen kunnen delen met jongeren die laaggeletterd of nieuw in Nederland zijn. Het Kenniscentrum verzorgt de online lunchsessie op dinsdag 29 november, als onderdeel van de bijdrage aan Wijkteams werken met jeugd.

Complexe materie in duidelijk verhaal

Voorlichtingsmateriaal over ernstige psychische problemen is vaak te complex. Zeker als je als jongere laaggeletterd bent, of bijvoorbeeld als vluchteling nieuw in Nederland. Zo kunnen psychische problemen onopgemerkt blijven. Daarom zijn er nu beeldverhalen en animaties over veelvoorkomende psychische problemen: ADHD, autisme, depressie, gedragsstoornissen en trauma. Wijkteams, huisartsenpraktijken, scholen en de jeugdhulp kunnen deze inzetten bij een vermoeden van psychische problemen.

Meertalige verhalen voor psychische problemen

De Beeldverhalen gaan over veelvoorkomende psychische problemen: ADHD, autisme, depressie, gedragsstoornissen en trauma. Ze zijn beschikbaar in meerdere talen, waaronder Nederlands, Arabisch, Tigrinya en Pools.

De juiste zorg vinden

Naast uitleg over psychische problemen, laten de Beeldverhalen ook de route zien die een jongere bewandelt om bij de juiste zorg te komen, bijvoorbeeld in gesprek na signalering door een docent, en aan tafel bij een wijkteam.

Meer weten over hoe jij de Beeldverhalen kunt inzetten? We zien je graag op dinsdag 29 november van 12.00-12.30 uur.

Meer weten?

Het consortium Wijkteams werken met jeugd verzorgt de lunchsessies. Meer tools bekijken? Ga naar Wijkteamswerkenmetjeugd.nl.

Tags