Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Beeldverhalen in vier talen voor kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving

Beeldverhalen KOV

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Trimbos-instituut werken samen aan twee toegankelijke beeldverhalen in vier talen. Ze zijn bedoeld voor jongeren die nieuw in Nederland gekomen zijn of laaggeletterd zijn. Eén verhaal is voor kinderen van ouders met psychische problemen, het andere voor kinderen van ouders met een verslaving. De beeldverhalen en bijbehorende animaties kunnen kinderen en jongeren helpen om deze problematiek beter te herkennen en begrijpen.

Complexe informatie in beeld gebracht

Voorlichtingsmateriaal over psychische problemen is vaak te complex voor jongeren die de Nederlandse taal (nog) niet goed machtig zijn. Daardoor kunnen hun problemen onopgemerkt blijven. Het project Beeldverhalen ontwikkelt begrijpelijk informatiemateriaal, met als resultaat beeldverhalen en animaties over veelvoorkomende psychische problemen. Om een zo breed mogelijke groep jongeren te bereiken, zijn de beeldverhalen in vier talen beschikbaar: Pools, Tigrinya, Arabisch en Nederlands.

Kinderen van ouders met een kwetsbaarheid

Het Kenniscentrum en het Trimbos-instituut werken nu samen aan twee nieuwe beeldverhalen voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen of een Verslaving (KOPP/KOV). Dit doen zij samen met praktijkexperts van verschillende culturele achtergronden, experts op het gebied van KOPP/KOV en ervaringsdeskundigen. Om het materiaal zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften en leefwereld van de jongeren zelf, betrekt het team jongeren actief bij het project.

De nieuwe beeldverhalen en animaties laten zien wat er met de ouder aan de hand is, en wat dit voor de jongere betekent. Ook krijgen ouders en kinderen tips over hoe zij met de situatie kunnen omgaan en hoe zij hulp kunnen inroepen. Eind 2022 zijn de beeldverhalen en animaties te vinden op de websites van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Trimbos-instituut.

Meer over KOPP/KOV bij het Trimbos-instituut

Informatieboekjes en informatiekaarten voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen

Dossier: Kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving (KOPP/KOV)

Tags