Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Beeldverhalen helpen jongeren om psychische problemen beter te begrijpen

Beeldverhalen gebruiken

Voorlichtingsmateriaal over psychische problemen is vaak te complex voor jongeren die laaggeletterd zijn en jongeren die nieuw zijn in Nederland, zoals vluchtelingen. Daardoor kunnen hun problemen onopgemerkt blijven. Met nieuw ontwikkelde beeldverhalen hebben hulpverleners een middel om de kennis en het begrip van deze jongeren en ouders over vier veelvoorkomende psychische problemen te verbeteren: ADHD, autisme, depressie en gedragsstoornissen. Een vijfde beeldverhaal, over trauma, is nu ook beschikbaar.

Breed inzetbare verhalen

Huisartsenpraktijken, wijkteams, scholen en de jeugdhulp kunnen de beeldverhalen en animaties gebruiken. Bijvoorbeeld om kinderen en hun ouders uit te leggen wat ADHD of autisme is. En wat zij kunnen doen om hun kind met een gedragsstoornis of depressie te helpen. Jongeren waren direct betrokken bij de ontwikkeling van de verhalen, ze sluiten dan ook goed aan bij de leefwereld van de doelgroep.

De aankomende maanden verschijnen ook animaties van de beeldverhalen. Zo kunnen laaggeletterde ouders en jongeren de beeldverhalen ook beluisteren. Alle animaties komen beschikbaar in het Nederlands, Arabisch, Tigrinya en Pools. Elke maand publiceert het Kenniscentrum een nieuwe animatie.

Samenwerking

Het Kenniscentrum werkt in dit project samen met Pharos en Levvel. De kennis uit de praktijkstandaarden van het Kenniscentrum vormt de basis voor de verhalen. Het projectteam en een klankbordgroep die verschillende culturele achtergronden vertegenwoordigt, hebben kernboodschappen geformuleerd die voor deze jongeren en ouders van belang zijn. Een illustrator heeft hierbij passende beeldverhalen en animaties gemaakt. Vervolgens hebben tien jongeren met een migratieachtegrond de beeldverhalen getest.

Je ziet duidelijk in het verhaal wat je kunt doen. Je ziet dat je geholpen kunt worden.

Jongere

Bekijk de beeldverhalen

Beeldverhaal ADHD

Uw webbrowser kan geen pdfs tonen. U kunt dit beeldverhaal downloaden.

Bekijk dit beeldverhaal ook in andere talen:
ArabischPoolsTigrinya

Beeldverhaal Depressie

Uw webbrowser kan geen pdfs tonen. U kunt dit beeldverhaal downloaden.

Bekijk dit beeldverhaal ook in andere talen:
ArabischPoolsTigrinya

Beeldverhaal Autisme

Uw webbrowser kan geen pdfs tonen. U kunt dit beeldverhaal downloaden.

Bekijk dit beeldverhaal ook in andere talen:
ArabischPoolsTigrinya

Beeldverhaal Gedragsstoornissen

Uw webbrowser kan geen pdfs tonen. U kunt dit beeldverhaal downloaden.

Bekijk dit beeldverhaal ook in andere talen:
ArabischPoolsTigrinya

Beeldverhaal Trauma

Uw webbrowser kan geen pdfs tonen. U kunt dit beeldverhaal downloaden.

Bekijk dit beeldverhaal ook in andere talen:
ArabischPoolsTigrinya

Tips voor professionals

Beeldverhalen gebruiken

Hoe gebruik je beeldverhalen in de opvoedondersteuning?

De beeldverhalen als animaties

Van de beeldverhalen over ADHD en depressie zijn inmiddels ook animaties verschenen in vier talen: Nederlands, Arabisch, Pools en Tigrinya. Zo kunnen laaggeletterde ouders en jongeren de beeldverhalen ook beluisteren.

Animatie ADHD

الرسوم المتحركة حول ADHD (Arabisch)

Animacja o ADHD (Pools)

ስእላዊ-ፊልም ብዛዕባ ዋሕዲ ኣቓልቦን ክቱር ዋዒን `{`ADHD`}` (Tigrinya)

Animatie Depressie

رسوم متحركة عن الاكتئاب (Arabisch)

Animacja o depresji (Pools)

ስእላዊ-ፊልም ብዛዕባ ጭንቀት (Tigrinya)

Animatie Autisme

الرسوم المتحركة حول التوحد (Arabisch)

Animacja o autyzmie (Pools)

ስእላዊ-ፊልም ብዛዕባ ኣውቲስም (Tigrinya)

Animatie Gedragsstoornissen

الرسوم المتحركة حول التوحد (Arabisch)

Animacja o autyzmie (Pools)

ስእላዊ-ፊልም ብዛዕባ ምዝባዓት-ጠባይ (Tigrinya)

Animatie Trauma

الرسوم المتحركة حول الصدمة (Arabisch)

Animacja o traumie (Pools)

ስእላዊ-ፊልም ብዛዕባ ንኣእምሮ ዘሰንብድ ተሞክሮ ማለት ትራውማ (Tigrinya)

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie werkte samen met Pharos en Levvel (voorheen de Bascule) aan deze beeldverhalen en animaties. Speciale dank gaat uit naar Stichting Kinderpostzegels en Stichting Steunfonds Pro Juventute voor hun financiële steun.