Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Advies van jongeren: Maak mentale gezondheid bespreekbaar

Jongeren praten koffie

Waar lopen jongeren met psychische klachten tegenaan bij het volgen van onderwijs? En wat hielp hen? De nieuwste infographic van jongerenpanel de Vraagbaak, in samenwerking met het Kenniscentrum en de NJR, geeft hier inzicht in.

Vragen

De nieuwste infographic van jongerenpanel de Vraagbaak geeft hier inzicht in de beleving van de jongeren van hulp die ze ontvangen in het onderwijs. Enkele vragen die de infographic beantwoordt:

  • Wat zijn de drempels die je tegenhouden om hulp te zoeken?
  • Wat is belangrijk om goed onderwijs te kunnen volgen als je psychische
    klachten hebt?
  • Werd er op je middelbare school over psychische gezondheid gepraat?

Weten waar je terecht kunt

Slechts drie van de negenendertig jongeren en jongvolwassenen wisten goed waar ze op school terecht konden voor hulp bij psychische klachten. Zestien van de deelnemende jongeren zeggen dat er op hun middelbare school niet over psychische gezondheid werd gepraat. “Het grootste deel van de docenten en mentoren leek het niet te willen horen of wist niet hoe ze ermee om moesten gaan.”

Versterk je werk met het advies van jongeren

Slechts drie van de negenendertig jongeren wist goed waar ze op school terecht konden voor hulp bij psychische klachten. Meer resultaten vind je in de infographic.

Drempels bij het zoeken van hulp op school

Meer dan de helft van de ondervraagde jongeren wil het probleem zelf oplossen, denkt dat er geen passende hulp is op school of heeft al hulp buiten school. Zesenveertig procent heeft geen vertrouwen in de hulp op school en een evenzo groot percentage ervaart schaamte als drempel om hulp op school te zoeken.

Vier tips voor onderwijsprofessionals

Hoe praat je over psychische klachten in het onderwijs?

  1. Informeer leerlingen over waar zij hulp kunnen krijgen.
  2. Maak mentale gezondheid bespreekbaar.
  3. Maak praktische aanpassingen mogelijk.
  4. Signaleer psychische problemen op tijd

Over de Vraagbaak

De Vraagbaak is een jongerenpanel waar jongeren op een laagdrempelige manier en anoniem hun mening en ideeën kunnen delen. De resultaten van de peilingen worden verwerkt in infographics, die een beeld geven van hoe jongeren een bepaald thema ervaren. Meer over de Vraagbaak.

Factsheet DREAMS: de effecten van de coronapandemie op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren

In de Factsheet DREAMS (Dutch Research in Child and Adolescent Mental Health) zie je de effecten van de maatregelen tijdens de coronapandemie op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren.

Tags