Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Disclaimer

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (hierna: het Kenniscentrum) heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunt u echter geen rechten ontlenen. Het Kenniscentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Het Kenniscentrum heeft deze pagina’s opgesteld op basis van de laatste inzichten. Toch is het onmogelijk om volledig en altijd up-to-date te zijn. Uiteraard doet het Kenniscentrum haar uiterste best om alle kennis zo actueel mogelijk te houden.

Mist u informatie? Neem dan contact met ons op via info@kenniscentrum-kjp.nl.

Transparantie experts

Het Kenniscentrum werkt samen met experts uit het werkveld om de meest recente wetenschappelijke kennis te verzamelen. Daartoe heeft het Kenniscentrum hen gevraagd welke relevante andere functies en belangen zij hebben naast hun activiteiten voor het Kenniscentrum. Deze verklaringen kunt u opvragen via info@kenniscentrum-kjp.nl.

Foto’s en afbeeldingen

De foto’s en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie. De afgebeelde personen hebben geen directe relatie met het onderwerp.

Externe links

Deze website bevat links naar websites van andere partijen. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Het Kenniscentrum heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Inclusie

Het Kenniscentrum spant zich in om deze website voor iedereen toegankelijk en herkenbaar te laten zijn. Welke kleur, afkomst, religie, seksuele geaardheid, genderidentiteit etc. iemand ook heeft. Hierop letten we bij het schrijven van teksten, het gebruiken van beelden en op andere manieren. Om de teksten zo leesbaar mogelijk te houden, staan er niet steeds alle woorden waarmee mensen zich kunnen identificeren. Dus waar je ‘hij’ leest, kun je ook ‘zij’ of ‘hen’ lezen, of iets anders wat in jouw situatie past. Waar je ‘ouder’ leest, kun je dit natuurlijk door ‘verzorger’ vervangen.