Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Ain’t no mountain high enough: Hoe kan het zorgaanbod beter aansluiten bij jongeren met psychische problemen?

Proefschrift Sophie Leijdesdorff Bergen

Het merendeel van de psychiatrische stoornissen ontstaat voor de leeftijd van 25 jaar en vormt daardoor een risico voor de ontwikkeling. Juist onder jongeren bestaat er echter een kloof tussen zorgbehoefte en de zorg die zij daadwerkelijk ontvangen. In andere woorden: zij die het het meest nodig hebben, hebben de minste kans op adequate hulp.

Wereldwijd ontstonden de afgelopen jaren verschillende youth mental health initiatieven, met als doel het aanbod beter aan te laten sluiten op de vraag van jongeren. In 2018 werden de Nederlandse @ease inloopcentra opgericht. In deze centra vinden jongeren van 12 tot 25 jaar een luisterend oor bij vragen of zorgen over hun psychische of fysieke gezondheid of met financiën, seksualiteit, werk, opleiding of hun sociale situatie. Onderzoek binnen @ease laat zien dat de last van psychische problemen onder jongeren hoog is en zij ervaren verscheidene barrières wanneer zij hulp (willen) zoeken. De psychische problemen van jongeren die gebruikt maakten van @ease hadden een forse impact op hun kwaliteit van leven en brachten reeds aanzienlijke maatschappelijke kosten met zich mee, toch ontving driekwart nog geen hulp.

Ondanks innovatieve initiatieven wereldwijd blijft het bereiken van jongeren met (risico op) psychische problemen een uitdaging. Dit proefschrift toont zowel de noodzaak als haalbaarheid van laagdrempelige hulp voor jongeren aan, zowel binnen als buiten de GGZ, en pleit voor een bredere implementatie van jongeren-vriendelijke hulp. Concreet zou geïnvesteerd moeten worden in informele settings, met inloop-mogelijkheden en gepersonaliseerde hulp, diagnose overstijgend en over de kwetsbare leeftijd van 18 heen. Zorgverzekeraars kunnen een faciliterende rol spelen door informatie over zorgkosten laagdrempeliger en jongerenvriendelijker te presenteren. De overheid zou moeten investeren in meer bekendheid rondom psychische problemen onder jongeren en behandelopties.

Het onderzoek in dit proefschrift kenmerkt zich door een nauwe verbondenheid tussen wetenschappelijk onderzoek en innovatieve (klinische) praktijk waardoor de eindgebruiker direct profiteerde van de beschreven innovaties.

Proefschrift Sophie Leijdesdorff Bergen

Auteur: Sophie Leijdesdorff
Uitgever: Maastricht University
Jaar van publicatie: 2021

Auteur: Sophie Leijdesdorff
Uitgever: Maastricht University
Jaar van publicatie: 2021