Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Not being oneself? Self-ambiguity in the context of mental disorder

Proefschrift Roy Dings

Roy Dings promoveerde aan de Radboud Universiteit op zijn proefschrift getiteld Not being oneself? Self-ambiguity in the context of mental disorder. In dit proefschrift onderzoekt hij het fenomeen dat mensen in de context van een psychiatrische diagnose zich ‘niet zichzelf voelen’ of moeite hebben met zichzelf afbakenen van de stoornis. 

Het proefschrift biedt een kader om na te denken over ‘niet jezelf zijn’ dat ingebed is in onderzoeksresultaten uit sociaalwetenschappelijk onderzoek en dat aansluit bij doelen voor persoonlijk herstel. Daarnaast onderzocht Dings mogelijke obstakels in dit proces – vraagstukken die het nog extra lastig maken om over jezelf na te denken met een diagnose.

Bijvoorbeeld “Is een stoornis een ‘ding’, en zo ja, hoe verhouden ‘stoornis’ en ‘ikzelf’ zich dan tot elkaar?”; “Zijn de labels zoals autisme of ADHD wel geschikt om na te denken over mezelf?”; en “Als ik niet op mijn eigen ervaringen kan vertrouwen, hoe moet ik dán chocola maken van wie ik ben?”.

Meer lezen

In het kader van zijn promotie werd Roy Dings geïnterviewd door De Volkskrant en verscheen er een artikel op SocialeVraagstukken.nl.

De Volkskrant: Waarom een psychiatrische diagnose iemands zelfbeeld op losse schroeven kan zetten

SocialeVraagstukken.nl: Hoe moet je jezelf zijn met autisme?

Proefschrift Roy Dings

Auteur: Roy Dings
Uitgever: Radboud University
Jaar van publicatie: 2020

Auteur: Roy Dings
Uitgever: Radboud University
Jaar van publicatie: 2020