Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Handige websites

Als je tijdens gesprekken met het gezin gebruik wilt maken van een tolk kun je daar op de website zo schakelt u een tolk in  meer informatie over vinden.

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) – Afdeling transculturele psychiatrie

Dokters van de wereld komen, samen met 15 andere delegaties, in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid, met als belangrijkste speerpunt, toegang tot gezondheidszorg voor mensen die hiervan uitgesloten zijn. Dokters van de Wereld bieden medische hulp aan kansarme mensen.

Johannes Wier Stichting zet zich in voor gezondheidszorg en mensenrechten. Als missie heeft de Johannes Wier Stichting dat zij professionals in de zorg stimuleren en mobiliseren om de eerbiediging van het recht van een ieder op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid te bevorderen.