Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Traumagerichte behandelingen

Er zijn verschillende methodieken voorhanden: traumagerichte cognitieve gedragstherapie (TF-CGT), Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) en Narrative Exposure Therapy ((KID)NET). Deze methoden kennen alle een vorm van blootstelling aan (een deel van) een herinnering die zo akelig is dat het wordt vermeden, en verandering van gedachten over wat is gebeurd en wat dat betekent voor het verdere leven. CGT en EMDR hebben nog niet veel bewijs voor effectiviteit bij specifiek vluchtelingenkinderen.

KIDNET

KIDNET is beproefd en onderzocht op effectieve toepassing bij vluchtelingen. (KID)NET is gestoeld op de geheugentheorie en probeert te bewerkstelligen dat zogenaamde ‘hot spots’ of traumatische herinneringen bewerkt kunnen worden (af kunnen koelen) en worden opgenomen in het geheel van biografische herinneringen (Schauer e.a., 2011). Dat wordt bereikt door allereerst een chronologische lijn (letterlijk) neer te leggen waarlangs bloemen en stenen in chronologische volgorde worden gelegd. Bloemen verwijzen naar herinneringen aan positieve gebeurtenissen; stenen (van verschillende grootte) refereren aan herinneringen aan ingrijpende ervaringen. Op die ingrijpende ervaringen wordt vervolgens uitgebreider ingegaan. NET is ontwikkeld in vluchtelingenkampen, en inmiddels is de effectiviteit aangetoond, zelfs als er sprake is van actuele stressoren, zoals een nog lopende asielprocedure (Stenmark e.a., 2013; Robjant en Fazel, 2010, Jongedijk, 2014).

EMDR

EMDR behandeling bij kinderen is effectief gebleken bij kinderen met zowel eenmalige als chronische trauma-ervaringen (Ahmad & Sundelin-Wahlsten, 2008). Verschillende behandelaren in Nederland passen de kinderversie van EMDR toe bij vluchtelingenkinderen. Dit is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden. Ingrijpende gebeurtenissen die plaats hebben gevonden voordat het kind kon praten, kunnen ook verwerkt worden met behulp van EMDR. Bij heel jonge kinderen is betrokkenheid van de ouders bij de behandeling belangrijk. In de praktijk blijkt dat EMDR bij kinderen vaak nog sneller resultaten geeft dan bij volwassenen. Een knelpunt bij het geven van EMDR bij jonge kinderen is vaak dat ouders zelf getraumatiseerd zijn en niet in staat of bereid zijn deel te nemen aan de behandeling van het kind, zoals het verwoorden van de traumatische gebeurtenis bij EMDR.

>> Lees meer over EMDR

Behandeling bij chronische traumatisering

>> Lees meer over behandeling bij chronische traumatisering

Traumagerichte gezinsinterventie

Multi Family Therapy (MFT) is een vorm van systeemtherapie die gebruik maakt van de aanwezigheid van lotgenoten (andere echtparen of gezinnen) om verandering en verbetering te bewerkstelligen. Het is een combinatie van systeem- en groepstherapie. Zeer variërende activiteiten worden ingezet, zodat de MFT geschikt is voor kinderen van verschillende leeftijden. Het is geschikt voor gezinnen waar traumatische stress een rol speelt, vanwege het weer leren mentaliseren en het vergroten van onderlinge steun (Mooren & Bala, 2016; Van Ee et al., 2014).

Goed ouderschap in moeilijke tijden is een preventief programma voor meergezinsgroepen met vluchtelingenkinderen (Mooren & Bala, 2016). Het programma is gericht op de veerkracht van ouders waardoor zij hun kind(eren) beter kunnen ondersteunen. Ook leren ouders ingaan op vragen van hun kind(eren) en ouders worden gestimuleerd elkaar te ondersteunen. De trainingen worden lokaal in azc’s aangeboden. Een preventief ouderschapsprogramma waarbij ouders elkaar ook steunen is in ontwikkeling.