Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Behandeling gameverslaving

Voor de behandeling van gameproblematiek bij jongeren worden over het algemeen de gebruikelijke op verslaving gerichte psychologische behandelingen aangeboden, zoals MGV, CGT en systeemtherapie met waar nodig enige aanpassingen zodat deze beter aansluiten bij de belevingswereld van gamers. Specifiek voor jongeren met gameproblematiek kan extra aandacht nodig zijn voor opvoedondersteuning aan ouders. Verder zijn er vanuit de behandelpraktijk in de jeugdverslavingszorg aanvullende interventies ontwikkeld, zoals de gezinsbeeldschermanalyse en de spelanalyse en er is door instellingen voor jeugdverslavingszorg een praktische handleiding overmatig schermgebruik (2021).

Er is nog geen eenduidige evidentie voor de effectiviteit van behandelingen voor gameverslaving bij jongeren (Zajac et al., 2020). CGT is het vaakst onderzocht en er zijn enige aanwijzingen dat dit effectief kan zijn (Zajac et al. 2017; Stevens et al., 2019).