Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Lopende en afgeronde onderzoeken naar jongeren in de forensische psychiatrie

 • Structurele en functionele hersenconnectiviteit bij delinquente adolescenten (Amsterdam UMC)
 • Leer mij kennen: ontwikkeling van een regionale aanpak gericht op een succesvolle terugkeer na verblijf in een residentiële jeugdzorginstelling en het realiseren van maatschappelijke participatie van risicojeugd (Amsterdam UMC)
 • Biofeedback en emotieregulatie bij hoog-risico jongeren in residentiële zorg (Amsterdam UMC)
 • Effect van Street Temptations VR op gedragsproblemen bij jongeren die een high impact crime hebben gepleegd (Amsterdam UMC)
 • Top 600 (Amsterdam UMC)
 • Reacties vanuit de rechtbank op persistent delinquent gedrag tot in de jongvolwassenheid: richting een typologie van daders gebaseerd op biosociale risicofactoren (Amsterdam UMC)
 • Gezinsgericht werken in JeugdzorgPlus (Amsterdam UMC)
 • Side-kick project: de effectiviteit van sociale netwerkversterking bij forensisch psychiatrische cliënten (Amsterdam UMC)
 • Contributing factors to the development of antisocial behavior in adolescence (Amsterdam UMC)
 • Welke neurocognitieve factoren spelen een rol bij jeugdigen die cyber- of gedigitaliseerde delinquentie of online antisociaal gedrag vertonen? (Amsterdam UMC)
 • Monitor kleinschalige voorzieningen: evaluatie van kleinschalige voorzieningen voor delinquente jeugd als alternatief voor een justitiële inrichting (Amsterdam UMC)
 • Ik laat je niet alleen: onderzoek naar het verminderen van gedwongen afzondering in de jeugdzorg plus (Amsterdam UMC, Levvel)
 • Developing an observation checklist for youths in detention (Curium-LUMC)
 • Gezinsgericht werken in de klinische adolescentenpsychiatrie (Curium-LUMC)
 • Thumbs Up: ondersteuning bij behandelbeslissingen in justitiële jeugdinrichtingen, een digitale tool (LUMC/Amsterdam UMC (VUmc))
 • Moreel redeneren bij de forensische patiënt (Mondriaan-UM)
 • SCREEN: validity of neurobiological markers in Juvenile justice institutions (Amsterdam UMC (VUmc))
 • SCIN: the biopsychosocial model of antisocially applied to treatment decision and risk assessments in forensic youth psychiatry (Amsterdam UMC)