Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Niet aanbevolen behandelingen

De zorgstandaard en richtlijnen ADHD geven ook advies over behandelingen die niet, of nog niet, kunnen worden aangeraden aan ouders, kinderen, en jongeren. Bij de behandelingen die niet worden aangeraden betreft dit enerzijds interventies waarnaar wel veel onderzoek is gedaan, maar waarbij de effectiviteit op ADHD symptomen niet kon worden aangetoond. Concreet gaat het om neurofeedback en gecomputeriseerde trainingen voor de verbetering van cognitieve functies, zoals werkgeheugentrainingen en aandachttrainingen. Voorbeelden van dergelijke, in Nederland beschikbare, programma’s zijn Cogmed en Braingame Brian. Voor deze trainingen geldt dat sommige analyses van bestaand onderzoek wel enige effecten laten zien (EBRO module) maar deze effecten zijn zodanig beperkt dat deze behandelingen in de klinische praktijk niet aangeraden kunnen worden. Anderzijds gaat het om behandelingen die nog niet of onvoldoende zijn onderzocht. Zie Tabel 1 voor een overzicht van de behandelingen die niet in de zorgstandaard worden aanbevolen.

Wel onderzocht, maar niet voldoende evidentie voor werkzaamheid op ADHD-symptomen Niet of onvoldoende onderzocht op effect op ADHD-symptomen
Cognitieve training Mindfulness
Neurofeedback Diëten
Dialectische gedragstherapie (DGT)
Coaching en steunende handelingen
Ontspanningsoefeningen
Slaapinterventies
Lichamelijke oefening/bewegingstherapie
Speltherapie
Non-specifieke ondersteunende therapie

Tabel 1: Behandelingen die (nog) niet worden aanbevolen in de zorgstandaard/richtlijnen
Noot: in de search van de NICE werden sociale vaardigheidstrainingen niet meegenomen.