Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Marjan ter Avest

Marjan ter Avest

Directeur

T: 030 2270415 / 06 4704 2545
E: m.teravest@kenniscentrum-kjp.nl

Werkdagen: maandag tot en met donderdag

Marjan ter Avest is als directeur eindverantwoordelijk voor de organisatie, het beleid en de meerjarenstrategie van het Kenniscentrum. Zij werkt aan een landelijk netwerk van kennispartners, wetenschappers, beleidsmakers, bestuurders, professionals, ouders en jongeren uit de jeugdhulp en kinder- en jeugdpsychiatrie, voor kennisontwikkeling, -verzameling en -verspreiding.

Marjan werkt al meer dan twintig jaar als directeur bestuurder in de zorg, waarvan vijftien jaar in de ggz. De leidraad in haar huidige bestuurlijke en toezichthoudende functies is het versterken van de positie van kinderen, jongeren, volwassenen en hun naasten die vanwege psychische kwetsbaarheid afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning en minder vanzelfsprekend participeren in onze samenleving. De expertise van Marjan ligt bij organisatie- en beleidsvraagstukken, onderzoek en innovatie in de zorg, marketing en fondsenwerving en landelijke beleidsbeïnvloeding.

Marjan ter Avest

Directeur

T: 030 2270415 / 06 4704 2545
E: m.teravest@kenniscentrum-kjp.nl

Werkdagen: maandag tot en met donderdag