Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Veroni Eichelsheim

Veroni Eichelsheim

Veroni Eichelsheim is senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Zij onderzoekt gezinsrelaties, opvoeding en delinquent gedrag, ook in intergenerationeel perspectief. Ook doet zij onderzoek naar de levensloop van kinderen en jongeren die niet thuis opgroeien, maar enige tijd in instellingen (jeugdzorg, justitiële jeugdinrichtingen) verblijven.

Eichelsheim begeleidt jonge onderzoekers en is projectleider bij diverse onderzoeksprojecten. Daarnaast geeft ze met enige regelmaat onderwijs aan de VU (criminologie).

Ze studeerde klinische psychologie in Leiden (2005) en promoveerde in Utrecht (2011) op haar proefschrift The Complexity of Families. Assessing family relationships and their association with externalizing problems.

Veroni Eichelsheim

Aandachtsgebieden

 • Gezinsrelaties, opvoeding, delinquentie
 • Intergenerationele overdracht
 • Levensloop van jongeren die (deels) opgroeien in instellingen

Publicaties

 • Eichelsheim V.I., van de Weijer, S.G.A. (2018). Intergenerational Continuity of Criminal and Antisocial Behaviour: An International Overview of Studies, Routledge
 • Dirkse, M., Eichelsheim, V.I., Asscher, J.J., & van der Laan, P.H. (2018). Meisjes in JeugdzorgPlus instellingen (onderzoeksrapportage)
 • Eichelsheim, V.I. (2019) Crimineel gedrag over de levensloop én over generaties: de rol van het gezin. Tijdschrift voor Criminologie
 • Dijk, M. van, Kleemans, E.R., Eichelsheim, V.I. (2018). Children of organized crime offenders: like father, like child? An explorative and qualitative study into mechanisms of intergenerational (dis)continuity in organized crime families. European Journal on Criminal Policy and Research. doi: 10.1007/s10610-018-9381-6
 • Eichelsheim, V. I., Blokland, A., Meeus, W. H., & Branje, S. J. (2018). Adolescent Delinquency and Family Conflict as Precursors of Romantic Relationships in Early Adulthood. Crime & Delinquency. doi: 10.1177/0011128718781313

Projecten en overige

 • Onderzoek naar geweld in de Jeugdzorg 1945-heden (sector gesloten/JJI)
 • Onderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld en criminaliteit (Politie & Wetenschap)
 • Onderzoek naar ouderschap in intergenerationeel perspectief
 • Onderzoek naar intergenerationele overdracht in gezinnen waar georganiseerde criminaliteit een rol speelt