Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Pierre Herpers

Pierre Herpers

Pierre Herpers is kinder- en jeugdpsychiater en manager behandelzaken bij het Intensief Behandelcentrum Jeugd van Karakter Universitair Centrum Nijmegen, en Kinder- en jeugdpsychiater en beleidspsychiater afdeling Jeugd bij Altrecht, Utrecht. Zijn focus ligt op de kortdurende intensieve behandeling van adolescenten met (recidiverende) psychiatrische crises.

Pierre Herpers

Aandachtsgebieden

 • Kortdurende intensieve behandeling van adolescenten met ernstige (recidiverende) psychiatrische crises
 • High & Intensive Care Jeugd, Intensive Home Treatment Jeugd
 • Emotieregulatieproblematiek bij adolescenten
 • Suïcidaliteit en suïcidepreventie bij adolescenten
 • Angst- en dwangstoornissen bij adolescenten
 • Stemmingsstoornissen bij adolescenten

Publicaties

 • Bons, D., Van den Broek, E., Scheepers, F., Herpers, P., Rommelse, N., & Buitelaar, J. K. (2013). Motor, emotional, and cognitive empathy in children and adolescents with autism spectrum disorder and conduct disorder. J. Abnorm. Child Psychol., 41(3), 425-443. doi:10.1007/s10802-012-9689-5
 • Buitelaar, J. K., Smeets, K. C., Herpers, P., Scheepers, F., Glennon, J., & Rommelse, N. N. (2013). Conduct disorders. Eur. Child Adolesc. Psychiatry, 22 Suppl 1, S49-S54. doi:10.1007/s00787-012-0361-y 
 • Erkelens, P. A., Herpers, P. C. M., Steenmeijer, J., C., D. V.-v. D. N., Waas, J. A., & Witte, C. (2017). High & Intensive Care voor Jongeren: Visie- en ervaringsdocument. Utrecht: Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. 
 • Herpers, P. C., Klip, H., Rommelse, N. N., Greven, C. U., & Buitelaar, J. K. (2016). Associations between high callous-unemotional traits and quality of life across youths with non-conduct disorder diagnoses. Eur Child Adolesc Psychiatry, 25(5), 547-555. doi:10.1007/s00787-015-0766-5 
 • Herpers, P. C., Scheepers, F. E., Bons, D. M., Buitelaar, J. K., & Rommelse, N. N. (2014). The cognitive and neural correlates of psychopathy and especially callous-unemotional traits in youths: a systematic review of the evidence. Dev Psychopathol, 26(1), 245-273. doi:10.1017/S0954579413000527 
 • Herpers, P. C. M. (2016). Callous-unemotional traits in a cross-disorder perspective. (Ph.D.), Radboud Universiteit, Nijmegen.  
 • Herpers, P. C. M., & Buitelaar, J. K. (2016). Ontwikkeling van het geweten. In W. Staal, J. Vorstman, & R. J. Van der Gaag (Eds.), Leerboek ontwikkelingsstoornissen in de levensloop. Een integrale medische en psychologische benadering (pp. 137-146). Utrecht: De Tijdstroom.
 • Muskens, J. B., Herpers, P. C., van Velthuysen, M., van Deurzen, P., Lahuis, B. E., & van der Gaag, R. J. (2015). Intensieve thuisbehandeling van jongeren in crisis: behandel ouders mee bij ‘psychiatrische’ adolescenten [Intensive home treatment of adolescents in crisis: treat the parents along with ‘psychiatric’ adolescents]. Ned Tijdschr Geneeskd, 159, A8280.

Projecten en overige

Herpers: “Mijn wetenschappelijke focus is gericht op diagnostiek en behandeling van recidiverende crises bij therapieresistente, internaliserende problematiek bij adolescenten. Daarbij kijk ik naar transdiagnostische fenomenen in de psychopathologie (zoals gehechtheidsproblematiek en emotieregulatie) en behandeling (zoals vertrouwen en samenwerkingsrelatie). Vanuit de literatuur en de klinische ervaring zijn er veel aanwijzingen dat deze fenomenen een belangrijke rol spelen bij terugkerende psychiatrische crises bij adolescenten.

Pierre Herpers is lid van:

 • Werkgroep HIC Jeugd, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • Werkgroep Integrale Specialistische Jeugdhulp, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • Binnenring Speerpuntenagenda Residentiële Jeugdhulp, Nederlands Jeugdinstituut
 • Landelijke ontwikkeling HIC Jeugd en IHT Jeugd