Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Marian Hansen

Marian Hansen

Marian Hansen werkt als gz-psycholoog in de Polikliniek Autisme (Volwassenen), SGGZ Yulius. In het verleden was zij onder meer werkzaam op de Polikliniek Autisme-Jeugd, was zij manager Behandelzaken Cluster Ambulant en Wonen (Yulius Autisme) en behandelcoördinator van twee klinische behandelgroepen voor kinderen en adolescenten met autisme (RMPI/Yulius). Tot 2001 werkte zij als gz-psycholoog bij de SARR, Expertisecentrum Autisme Rotterdam.

Marian Hansen

Aandachtsgebieden

Het aandachtsgebied van Marian Hansen is autisme. In de loop der jaren is zij betrokken geweest bij de behandeling van veel kinderen, adolescenten en (jong)volwassenen met autisme en hun (gezins)systeem.

Publicaties

 • Artikelen in Engagement (tijdschrift Ned. Vereniging voor Autisme) en Balans
 • ‘Wim – hometraining in de praktijk’, Autisme en thuisbehandeling, onder redactie van prof. Dr. I.A.van Berckelaer-Onnes en Drs. J. Kwakkel-Scheffer, Amsterdam,1988
 • Autisme: aanpassen en veranderen, handboek voor de ambulante praktijk, 1995 (2e druk: 1997). Redactielid en mede-auteur.
 • Leerlingen met Autisme in de klas, een praktische gids voor leerkrachten en intern begeleiders. M.Baltussen, A. Clijsen en Y. Leenders, met medewerking van M.Hansen en L. de Wilde, ’s Hertogenbosch, 2003
 • ‘Een leven lang ouderen’, prof.dr. I.A. van Berckleaer-Onnes en M.A.T. Hansen. In: Ontwikkeling langs de levenslijnen, redactie: P.F.A. de Nijs e.a., Antwerpen-Apeldoorn, 2004
 • ‘Ontwikkeling van kinderen met PDD op de basisschoolleeftijd, met specifieke aandacht voor de seksuele ontwikkeling’, I.L. Gelderblom en M.A.T.Hansen. In: Ontwikkeling langs de levenslijnen, redactie: P.F.A. de Nijs e.a., Antwerpen-Apeldoorn, 2004
 • Van A naar ASS – Richtlijn diagnostiek autismespectrumstoornissen, kinderen en jeugdigen, RIAN ZHZ, i.s.m. I. Van Rijswijk, M.Hansen, M. de Jong, R.Dangez e.a. Mei 2010
 • ‘Autisme: empathiseren versus systematiseren’ (WTA nr.1- april 2011, in druk), bewerking van het artikel ‘Autism, the empathizing-systemizing theory’ door Simon Baron-Cohen (2009)
 • ‘De Rotterdamse Autisten Soos: een antwoord op de vraag naar ontspanning en vorming voor (jong)volwassenen met een autismespectrumstoornis in Rotterdam en omgeving’. In: Pervasieve ontwikkelingsstoornissen en de inkleuring door de levensfasen, redactie: Verheij, F en Nijs, de, P.F.A., Antwerpen-Apeldoorn, 2011.

Projecten en overige

Consulent CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) 

(Eerdere) nevenfuncties:

 • Gedragsdeskundige MEE (aandachtsgebied Autisme)
 • Docent RINO-groep
 • Bestuurslid Abrazos (autisme Peru)
 • Bestuurslid RAS (Rotterdamse Soos voor mensen met Autisme)
 • Redactielid WTA (Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme)