Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Ineke Troost

Ineke Troost

Ineke Troost is vanaf 1 november 1997 geregistreerd als kinder- en jeugdpsychiater. Zij werkt bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Noord Oost Nederland (NIFP). Daarnaast werkt ze bij Karakter kinder-en jeugdpsychiatrie, locatie Zwolle. Zij is pro Justitia rapporteur in straf- en familierechtelijk kader en geregistreerd in het Nederlands Register voor Gerechtelijk Deskundigen (NRGD). Tevens is zij supervisor voor beginnende rapporteurs.

Ineke Troost

Aandachtsgebieden

Forensische jeugdpsychiatrie

Naar het dossier Forensische jeugdpsychiatrie

Publicaties

Lid van de richtlijncommissie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie voor de richtlijn: Psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken.

‘Oudere patiënten in de terbeschikkingstelling, hoe ziet de toekomst eruit?’ In Forensische Psychiatrie anno 2000. Actuele ontwikkelingen in breed perspectief, onder redactie van T.I. Oei en M.S. Groenhuijsen.

‘Forensische diagnostiek in het civiele jeugdrecht; een zorg voor het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)’ In Ontmoetingen, voordrachtenreeks van het Lutje Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap, nr. 14, september 2008.

Civiel recht en de gevolgen voor het kinder- en jeugdpsychiatrisch handelen, hoofdstuk 5.4 in Jeugdpsychiatrie en recht onder redactie van N. Duits en J.A.C. Bartels. Derde geheel gewijzigde druk 2011.

Projecten en overige

  • Ineke Troost is (plaatsvervangend) raad bij de penitentiaire kamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem.
  • Zij geeft les aan de opleiding tot pro Justitia rapporteur van het NIFP en bij de SSR, het opleidingsinstituut voor de rechtelijke macht en het openbaar ministerie.
  • Namens het NIFP was zij betrokken bij de invoering van ‘het adolescentenstrafrecht’. Het NIFP voerde onderzoek uit naar criteria om het jeugdstrafrecht te adviseren bij jongvolwassenen tot 23 jaar met een ontwikkelingsachterstand. Er is een wegingslijst ontwikkeld, die in de praktijk wordt gebruikt.
  • Ineke Troost is lid van de expertgroep Forensische Jeugdpsychiatrie van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie