Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Alfons Crijnen

Alfons Crijnen

Kinder- en jeugdpsychiater dr. Alfons Crijnen werkt op het brede gebied van de psychiatrie voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 – 25 jaar. Alfons heeft ervaring in de behandeling van verwaarlozing en mishandeling,  trauma en delinquent gedrag. 

Alfons Crijnen

Aandachtsgebieden

Alfons Crijnen is initiatiefnemer en ontwikkelaar van preventieve interventies gericht op  jonge zwangere vrouwen en hun kwetsbare kinderen, het voorkomen van pesten en brutaal-uitdagend gedrag in het onderwijs, en de arts-patiënt communicatie.

 • VoorZorg richt zich op tienermeisjes en hun zwangerschap. Door de interventie worden mishandeling en geweld in deze levensfase gehalveerd, en krijgen moeders en kinderen een betere kans op ontwikkeling. Crijnen onderzocht VoorZorg in een RCT en registreerde VoorZorg als evidence-based interventie in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Hij kreeg als eerste toestemming om VoorZorg buiten de USA en in Nederland toe te passen en te onderzoeken.
 • Taakspel richt zich op de vermindering van agressie en tegendraads gedrag bij schoolgaande kinderen, waardoor pesten wordt tegengegaan. Taakspel was de eerste als effectief geregistreerde interventie in de database Effectieve Jeugdinterventies. Alfons Crijnen introduceerde en ontwikkelde Taakspel in Nederland en leidde het onderzoek naar deze interventie.
 • De Maastrichtse Anamnese & Advies Scoringslijst voor Huisarts en voor Geestelijke Gezondheidsproblemen (MAAS-HA, MAAS-GGP, MAAS-Globaal) reflecteert de structuur en vaardigheden van het consult van artsen en psychiaters met hun cliënten. De MAAS is al 35 jaar toonaangevend in onderwijs en evaluatie van medisch interviewgedrag. Alfons Crijnen ontwikkelde en onderzocht de MAAS samen met collega H.F. Kraan.

Publicaties

 • Moonen, X., Boeschoten, J., Wissink, I., & Zweers, K. (2018). LVB. Je kunt er wat mee! Praktische handreiking voor het werken met kinderen met licht verstandelijke beperkingen in het basisonderwijs. Tips voor het werken in de klas en thuis. Utrecht: Landelijk Kenniscentrum LVB.
 • Knotter, M., Spruit, A., de Swart, J., Wissink, I., Moonen, X., & Stams, GJ. (2018). Training direct care staff working with persons with intellectual disabilities and challenging behaviour: A meta-analytic review study. Aggression and Violent Behavior, 40, 60-72.
 • Vervoort-Schel, J., Mercera, G. Wissink, I., Mink, E., van der Helm, P. Lindauer, R., & Moonen, X. (2018). Adverse Childhood Experiences in children with intellectual disabilities: an exploratory case-file study in Dutch residential care. International Journal of Environmental Research and Public Health (accepted).
 • Wissink, I., van Vugt, E., Moonen, X., & Stams, G.J.J.M. (2018). Reports of Sexual Abuse of Children in State Care: a Comparison between children with and without Intellectual Disability. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 43(2), 152-163. https://doi.org/10.3109/13668250.2016.1269881
 • Moonen, X. M. H. (2017). (H)erkennen en waarderen. Over het (h)erkennen van de noden, mensen met licht verstandelijke beperkingen en het bieden van passende ondersteuning. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 43(2), 163-176.
 • Moonen, X., & Kaal, H. (2017). jeugdigen en jongvolwassenen met licht verstandelijke beperkingen en criminaliteit. Justitiële Verkenningen, 43, 9-24.
 • Moonen,X., & Rispens, I. (2017). Hoofdstuk 5: Politie. In: H. Kaal, N. Overvest, & M. Boertjes (2017). Beperkt in de keten, 2e druk. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
 • Moonen, X. en Bexkens, A. (2017). (H)erkennen van leerlingen met een LVB in de klas. In: D. Graas, A. Bexkens & M. Huizinga (Eds.) (2017). Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs. Amsterdam: uitgeverij Garant.
 • Knotter, M., Stams, G.J., Moonen, X., & Wissink I. (2017). Correlates of direct care staffs’ attitudes towards aggression of persons with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities. accepted.
 • Nijman, H., Kaal, H., van Scheppingen, L., & Moonen, X. (2017). The development and testing of a Screener for intelligence and learning disabilities (SCIL). Journal of Intellectual Disabilities Research. DOI: 10.1111/jar.12310
 • Overmars-Marx, T., Thomése, F., & Moonen, X. (2017). Photovoice in research involving people with intellectual disabilities: a guided photovoice approach as an alternative. Journal of Intellectual Disabilities Research. DOI: 10.1111/jar.12329

Projecten en overige

 • Alfons Crijnen is langdurig werkzaam geweest in het onderwijs
 • Bestuurlijk werkt hij sinds 2013 als geneesheer-directeur van de Opvoedpoli
 • Hij is lid van de expertgroep Trauma & Kindermishandeling van het Kenniscentrum Kinder- & Jeugdpsychiatrie