Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Webinarreeks Kids@risk

Uitgesneden papieren gezin

Kids@risk van de Viersprong was een online reeks van twaalf webinars over preventie en vroege interventie bij kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheid. De inhoudelijk rijke webinars leverden drie belangrijke lessen op. 

 1. het belang van interpersoonlijk trauma en om adequaat te reageren op onthullingen
 2. de a-specificiteit van risicofactoren en vroege uitingen van psychische problemen en een transdiagnostische blik
 3. de nood aan laagdrempeligheid en een echt, authentiek eerste contact in de hulpverlening voor jongeren en ouders

Bevlogen experts bespraken in twaalf afleveringen twaalf belangrijke onderwerpen:

 • De invloed van huiselijk geweld op jonge leeftijd
 • Succesverhalen van laagdrempelige, jeugdvriendelijke, multidisciplinaire hulpvoorzieningen
 • Multisysteembehandeling voor gezinnen waar sprake is van kindermishandeling of -verwaarlozing
 • Methodes en onderzoeksbevindingen om jonge mensen met een psychose risico tijdig op te sporen en te behandelen
 • Theoretische achtergronden, klinisch toepassingen en eerste onderzoeksresultaten van vroege interventie van borderline ps
 • Vroege detectie en interventie bij autisme
 • Depressieve stoornissen tijdens de jeugd, de mogelijkheden van vroege opsporing, preventie, interventie en terugvalpreventie
 • Psychopathologie tijdens en na de zwangerschap
 • Preventie en vroeginterventie bij eetstoornissen
 • Vroege interventie na seksueel geweld

Tags