Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Transitiecoach LVB helpt jongere en vraagt om vervolg

Jongen jongere praten

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische problemen kunnen rond hun achttiende wel wat extra hulp gebruiken. Om de overgang naar volwassenheid voor deze groep soepeler te laten verlopen hebben het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en diverse partners is de e-learning Transitiecoach LVB ontwikkeld. Het in juni 2019 afgeronde project heeft als belangrijke conclusie dat jongeren veel baat hebben bij een coach die hen ondersteunt tijdens een ingewikkelde levensfase. Het Kenniscentrum verkent nu de mogelijkheden om deze werkwijze een plek te geven binnen de jeugd-ggz.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ontwikkelde de e-learning Transitiecoach LVB samen met verschillende partners in 2018. De transitiecoach bereidt jongeren met een LVB en psychische problemen voor op de veranderingen in het leven en de zorg rond hun achttiende jaar. De coach betrekt hen zo goed mogelijk bij de besluitvorming hierover.

Na de eerste pilot (zie rapportage) is de e-learning vanaf september 2018 gratis beschikbaar gesteld. Tot en met juni 2019 verkende het Kenniscentrum de mogelijkheden voor een bredere inzet van de transitiecoach. Aan deze verlengde pilot deden 11 coaches mee, en ruim 150 deelnemers volgden de training online. De pilotdeelnemers werkten in verschillende functies bij diverse (zorg)instellingen, waaronder ziekenhuizen, LVB-instellingen en jongerenwerkorganisaties.

De transitiecoach en de jeugd-ggz

Uit het project blijkt dat jongeren veel baat hebben bij een coach die naast hen staat tijdens een bijzondere levensfase die veel van ze vraagt. De gecoachte jongeren vinden het prettig dat de coach er speciaal voor hen is. Zij kunnen zelf bepalen welke onderwerpen er aan bod komen, en ervaren het contact als flexibel en laagdrempelig.

Daarnaast werd duidelijk dat het nog aandacht vraagt om deze werkwijze goed van de grond te krijgen binnen de jeugd-ggz. De rol van transitiecoach lijkt beter te passen bij andere sectoren binnen de jeugdhulp, die de praktische begeleiding van jongeren als kerntaak beschouwen. Behandelaars uit de jeugd-ggz hebben vaak niet de mogelijkheid (of ruimte) om deze rol zelf aan te nemen. Tegelijkertijd ontbreekt de verbinding tussen de jeugd-ggz en de coaches uit het bredere jeugdveld, die nodig is om kwetsbare jongeren praktische ondersteuning te kunnen bieden.

De transitiecoach in de toekomst

Tijdens een feestelijke eindbijeenkomst in The Colour Kitchen in Utrecht keken de coaches, leden van de klankbordgroep en andere betrokkenen samen naar de toekomst. Vervolgstappen zijn bijvoorbeeld de Transitiecoach LVB een plek geven binnen de Landelijke Aanpak 16-27, en  oriënteren op verdere doorontwikkeling van de rol van transitiecoach.

Het Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie heeft het project Transitiecoach LVB officieel afgerond, maar blijft zich inzetten voor betere hulp aan jongeren met een LVB en psychische problemen. De komende vier jaar blijft het Kenniscentrum de e-learning jaarlijks van een update voorzien.

Meer informatie

>> Lees meer over de bevindingen en het vervolg in de eindrapportage

Wilt u de e-learning Transitiecoach LVB volgen, of heeft u suggesties voor ons? Neem dan contact op met Luz Eckmeyer via l.eckmeyer@kenniscentrum-kjp.nl of 030-22 70 415.

Tags