Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Suïcidepreventie in de jeugd-ggz: aanbevelingen uit de praktijk

Drie paar sneakers

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ging met zorgverleners uit de jeugd-ggz in gesprek over suïcidepreventie. Waaraan moet de jeugd-ggz werken, samen met alle anderen die om suïcidale jongeren heen staan? Met de inzichten uit deze verdiepende interviews heeft het Kenniscentrum het kennisdossier Suïcidepreventie bij jongeren uitgebreid en aangevuld.

De oogst van de gesprekken

Wat is volgens professionals in de jeugd-ggz essentieel om suïcidepreventie in de praktijk goed aan te pakken? Gesprekken die het Kenniscentrum met tien van hen voerde legden duidelijke punten van zorg en aandacht bloot. Rondom autonomie en veiligheid bijvoorbeeld, de versterkende en steunende effecten van sociale media en het herkennen van suïcidaal gedrag bij jongeren met autisme. De gesprekken geven zicht op wat er speelt binnen zorginstellingen, en leverden concrete aanbevelingen en actiepunten op – onder meer op het gebied van kennisontwikkeling.

De aanbevelingen in het kort

  • Focus op passende zorg voor de steeds groter wordende groep jongeren met psychische problemen. Er zijn zorgen over toename van suïcidaal gedrag onder kinderen en jongeren;
  • Er is meer kennis nodig over chronische suïcidaliteit en de verhouding tot acute suïcidaliteit, specifiek voor jeugd. Maak bestaande kennis vindbaar en inzetbaar;
  • Ga in gesprek over moeilijke afwegingen rondom autonomie geven, risico’s aangaan en veiligheid bieden;
  • Aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals LHBTI-jongeren,  jongeren met autisme en jongeren met een licht verstandelijke beperking;
  • Ontwikkel stappenplannen en handvatten voor signalering en behandeling van suïcidaliteit;
  • Meer onderzoek naar de steunende én mogelijk versterkende effecten van sociale media op suïcidaal gedrag;
  • Nauwere samenwerking tussen de jeugd-ggz en de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg);
  • Meer aandacht voor ondersteuning voor zorgverleners rondom suïcidepreventie;

Alles over suïcidepreventie in één dossier

In het dossier Suïcidepreventie bij jongeren staan alle opbrengsten van de verdiepende gesprekken met zorgverleners. Het Kenniscentrum zet daar ook alle aanbevelingen en actiepunten uitgebreid uiteen.

Professionals kunnen hier ook terecht voor meer kennis, onderzoeken, videoverhalen en tools voor de praktijk op het gebied van suïcidepreventie. Het Kenniscentrum vult dit dossier doorlopend aan met nieuwe kennis.

113

Denk je wel eens aan het beëindigen van je leven, of ken je iemand die dat doet?

Bel met 113 Zelfmoordpreventie en praat erover.

Bel 0800-0113