Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Samen Minder Suïcide: nieuwe website live

Samen Minder Suicide

Elke dag overlijden in Nederland vijf mensen door suïcide. Daarnaast doen dagelijks nog eens 135 mensen een suïcidepoging. Gezamenlijke actie is nodig om deze cijfers naar beneden te krijgen. Op de nieuwe website samenmindersuicide.nl vind je een compleet overzicht van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025, een vijfjarig plan om suïcide en suïcidepogingen in Nederland terug te dringen. Lees alles over de 29 projecten van de Landelijke Agenda, betrokken partners, nieuwe ontwikkelingen en hoe je als organisatie zelf kunt bijdragen aan suïcidepreventie.

``We hebben iedereen nodig``

In de Landelijke Agenda Suïcidepreventie slaan tal van organisaties de handen ineen onder de noemer ‘Samen Minder Suïcide’. Om zo suïcidepreventie in verschillende domeinen stevig op de kaart te zetten. Met als ultiem doel: het aantal suïcides en suïcidepogingen in Nederland terugdringen. Want iedere suïcide is er één te veel.

Op samenmindersuicide.nl komen alle activiteiten van de Landelijke Agenda samen. De website is ontwikkeld voor iedereen die actief is of wil worden op het gebied van suïcidepreventie en geeft een overzicht van alle projecten en relevante doorverwijzingen naar andere websites en informatiemateriaal. Ook zijn alle projectleiders direct per e-mail te bereiken.

Dossier Suïcidepreventie bij jongeren

Inzichten, initiatieven en aanbevelingen

Welke initiatieven zijn er in Nederland op het gebied van suïcidepreventie? Hoe maak je suïcidaliteit bespreekbaar? Hoe herken je suïcidaal gedrag bij een jongere met autisme, of een jongere met een licht verstandelijke beperking? Deze en andere vragen komen aan bod in dit kennisdossier.

Verdiep je in suïcidepreventie bij jongeren

Gerdien Franx, Programmanager van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie: “De Landelijke Agenda Suïcidepreventie is een brede preventiestrategie met een groot aantal projecten en partners in verschillende sectoren. Dankzij deze nieuwe website kan iedereen nu direct zien waar we mee bezig zijn en hoe je zelf je steentje kunt bijdragen. Er gebeurt al heel veel op het gebied van suïcidepreventie, maar er moet nog veel meer gebeuren. We hebben écht iedereen nodig. Van familie tot buren, van onderwijs tot bedrijfsleven, van huisarts tot jeugdzorg, van drogist tot buurthuis en van schuldhulpverlening tot ziekenhuis. Op dit moment heeft de Landelijke Agenda ruim 50 partners. In twee jaar tijd willen we naar 80 partners. De website blijft dus in beweging.”

Drie grote maatschappelijke veranderingen

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie wil de komende jaren concreet drie maatschappelijke veranderingen in gang brengen.

  1. Er heerst nog altijd een taboe op praten over suïcide. Het doel is dat we overal in Nederland durven en leren praten over suïcidale gedachten.
  2. Er zijn groepen in de bevolking waar suïcidaliteit vaker voorkomt. Voor deze risicogroepen moet suïcidaal gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium worden voorkomen. Het streven is dat professionals die vaak met deze risicogroepen in aanraking komen oog hebben voor psychisch lijden van hun cliënten en hierover in gesprek gaan. Denk hierbij aan docenten, hulpverleners, deurwaarders of schuldhulpverleners.
  3. Het netwerk ‘Samen Minder Suïcide’ wil er alles aan doen dat mensen met suïcidale gedachten die in de huisartsenpraktijk, de wijk, het ziekenhuis, de ggz of jeugdzorg hulp zoeken, veilige en goede zorg ontvangen.

Blijf op de hoogte

Samen suïcide voorkomen? Ga naar samenmindersuicide.nl en meld je aan voor nieuwsupdates.

Bron: 113 Zelfmoordpreventie

‘Samen Minder Suïcide’ is een netwerk van partijen en organisaties die gedreven zijn om samen, domein overstijgend suïcidepreventie verder te brengen. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is onderdeel van dit netwerk. Samen werken de partijen aan de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Deze agenda wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en gecoördineerd door 113 Zelfmoordpreventie.

Derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie beschrijft op hoofdlijnen de visie, ambitie, doelstellingen en activiteiten voor de komende vijf jaar.

Download de Derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie, 2021-2025

Ook interessant

Onderzoek suïcidaliteit bij jongeren: Signaleren, aanpakken en daarmee erger voorkomen
Vaak leidt een combinatie van risicofactoren (biologische, psychologisch, klinisch, sociaal en omgeving) tot suïcidaal gedrag. Dit onderzoek verkent mogelijke aanleidingen voor suïcidaliteit aan de hand van gesprekken met de omgeving: een zogeheten psychosociale autopsie. Ouders, vrienden, leerkrachten en hulpverleners van overleden jongeren komen aan het woord. Drie patronen vielen op: perfectionisme (faalangst en druk om goed te blijven presteren), vastlopen op school, en psychologische stressoren zoals eenzaamheid, negatieve schoolervaringen en onzekerheid in sociale relaties.

Bronnen: Steenmeijer & Meerdinkveldboom, 2022 en Mérelle, Rasing, van Bergen & Creemers, 2022

Meer nieuwsberichten van het Kenniscentrum

Tags